Bokmerker

• Mening • http
• Torkelarvene holder seg i Lofotbassenget i 40 døgn. En hel årsklasse av torsk kan bli ødelagt om vi får ei ulykke i på Nordland V. Meteorologisk Institutt har på oppdrag fra Bellona utarbeidet alternative scenarier for hvordan oljeutslipp i de sårbare og verdifulle havområdene utenfor Lo… • youtu.be
• 12. desember – baking og annen lykke • afrikalender.origo.no
• 12. desember – baking og annen lykke • afrikalender.origo.no
• 8. desember i adventskalenderen – fisk og sylte • afrikalender.origo.no
• 7. desember – en internasjonal adventsdag • afrikalender.origo.no
• 6. desember – St. Nicholas-dagen- polsk besøk • afrikalender.origo.no
• Hver dag – en gave til og fra Afrika. • afrikalender.origo.no
• Oljeindustrien frykter kunnskap • blogg.stoppdem.no
• Fiskeri- og havbruksnæringen mener det må på plass mer kunnskap om mulige konsekvenser av petroleumsvirksomhet i nord. Det handler særlig om oljevern, arealkonflikter, effekter av seismikk og mulig miljøpåvirkning. • www.lofotposten.no
• Miljøpartiet De Grønne ber Samferdselsdepartementet vurdere et forbud mot tungtransport på norske veier på søndagene. • www.lofotposten.no
• En god kommentar angående partienes miljøstandpunkt i dag. • www.nationen.no
• Lederen i Naturvernforbundet åpnet landsmøtet i Bergen fredag med et kraftig angrep på dem som vil åpne for oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen. • www.lofotposten.no
• Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet, og vi er nå i stand til og faktisk i ferd med å endre grunnleggende elementer i klodens klima og økosystemer. Gapet mellom forskningsbasert kunnskap og politiske avgjørelser virker nærmest uoverkommelig. Vi i Concerned Scientists har likevel tro på at en mer aktiv og målrettet forskningsformidling kan bygge bro over dette gapet. Les mer om vårt arbeid og meld deg på vår mailingliste for mer informasjon på våre nettsider. Er du forsker? Les mer på våre nettsider om hvordan du kan bidra! • www.cs-n.org
• (vg nett) som å snakke med naboen under en rockekonsert hele sommeren. slik beskriver forsker egil ona situasjonen for fisken under seismikk-skytingen utenfor vesterålen. • www.vg.no