Lofoten bør gå for verdensarvstatus

Miljøvernminister Erik Solheim har igjen vært i Lofoten og diskutert mulighetene for å søke om verdensarvstatus. Det er å håpe at kommunene i Lofoten griper denne muligheten, og tar opp igjen søkeprosessen, slik at forslag til søknad kan diskuteres blant innbyggere, arbeids- og næringsliv før endelig behandling i kommunestyrene

Det hvileskjæret som ble tatt for å avvente rullering av forvaltningsplanen, bør nå avløses av målrettet jobbing. Både fordi verdensarvstatus vil kunne utløse et stort potensiale i regionen, samtidig som det kan tilføre Lofoten nye interessante kunnskapsarbeidsplasser og økonomiske ressurser. Det vil kunne trygge og videreutvikle våre mange lokalsamfunn. Ikke minst ei mer profesjonalisert og helårlig reiselivsnæring, bør vi kunne forvente. Det vil øke lønnsomheten og gi grunnlag for nye investeringer. Verdensarv vil også kunne trygge et framtidig kystfiske i denne regionen, noe som vil komme hele Lofoten til gode.

Det finnes mange gode argumenter for verdensarvstatus for Lofoten og svært få negative. En rekke utfordringer vil vi stå overfor ved forvaltninga av en slik status, men de vil vi ikke komme utenom uansett om vi ønsker å ta vare på det genuine ved Lofoten. Noen argumenterer med mangel på infrastruktur, verneproblemer og ekskludering av nye næringer som olje og gass. Dette mener jeg at det ikke er saklig grunnlag for å hevde. Det er vi som utformer innholdet i søknaden, omfanget av et slikt verdensarvstatusområde, og det vil være kommunene som styrer virksomheten gjennom plan- og bygningsloven. Lofoten trenger bedre infrastruktur, men ikke på grunn av turistene spesielt. Vi har mange turistområder i Norge med langt større besøk og overnattingsdøgn som ikke har bedre infrastruktur enn Lofoten. Hva angår nye næringer og olje/gass så vil fortsatt betydelige deler av Lofoten ligge utenfor verdensarvområdet, samtidig som disse mulighetene ligger så langt fram at vi kan nyte godt av verdensarven i mange år før slike næringer vil by på særlige konflikter.

La oss derfor gripe denne muligheten og omsette den i ny aktivitet og verdiskaping til beste for Lofotens innbyggere og tilreisende. Det vil være lite klokt ikke å utnytte det åpne strategiske vinduet som verdensarven betyr, så får vi ta de utfordringene dette innbærer underveis og som vi trolig uansett måtte forholde oss til. Endelig er det jo slik at verdensarvstatus ikke er noe irreversibelt, men noe vi må gjøre oss fortjent til til enhver tid. Derimot vil olje/gass fort bli en irreversibel situasjon for Lofoten, hvor det ikke er vi som former utviklinga i lokalsamfunnene våre, men eksterne aktører med kortsiktige økonomiske egeninteresser som eneste drivkraft

Vist 1271 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Folk fra Vega som jeg har kontakt med sier at vi ikke bør gå for verdensarvstatus i Lofoten, og de har vel grunnlag og erfaring for å uttale seg i en slik sak ?

Bjørn. Jeg kan støtte deg i ditt syn på at verdensarvstatus bør drøftes, men da stopper det liksom opp. Jeg forundrer meg på at du ivrer for en intensivering av turistnæringen. Alle steder som har prøvd seg på det har erfart at en slik linje vil til slutt gjøre at områder mister sin interesse og bremses opp. Slik vil det kunne gå med Lofoten også. Etter vert som trengselen blir større, og turistene også ser at de må gå i trengsel, da trekker de seg til bake, og søker andre roligere steder. De kommer ikke hit for å stå i kø. En verdensarvstatus vil også gjelde de mineraler som finnes i lofotfjellene. Det som vil kunne skje med en verdensarvstatus er at vi blir sittende her oppe på steinhaugen å planlegge flytting til der det gis muligheter framover i livet. Jeg er heller ikke enig med flakstadordføreren om folkesvstemmimg. Jeg frykter at om det ble som foreslått av ordføreren så ville flertallet komme til å gå mot en konsekvensutredning. Flertallet vil med stor sansynlighet bestå av ikke myndige personer, om disse også skulle gis stemmerett. Det er personer som i og etter sin utdannelse vil havne helt andre steder i landet. Alle som vokser opp kan ikke jobbe i turistnæringen. Når det gjelder en mulig olje/gass produksjon utafor LOVE så vil det gis de som skal jobbe der muligheten til å etablere seg med familiene sine i disse to regionene. Mitt syn på denne oljedebatten er at motstanderne har fått alt for mye fokus i media og andre steder, og manipulert de unge til ikke å lytte på det som hvirkelig kommer til å ha noe å si for regionene i fremtiden. Ikke bare olje/gass, men også de mineralforekomstene som med stor sansynlighet finnes i fjellene her. Å starte gruvedrift vil også gå ut over naturen. Derfor vil det altid være snakk om å veie for og i mot, hvordan vi vil ha det i fremtiden når det gjelder trifsel, arbeidsplasser og muligheten til å beholde en stabil bosettning.

Hilmar: så du tror at arbeidere på oljeinnstallasjonene etablerer boliger på det næmeste fastland? Tror du ikke de får sponset flyreise hjem til sitt bosted?

Man kan ikke bare tenke økonomi og næringsutvikling i disse sammenhengene. Man må også tenke på at skal vi nå FNs mål om reduserte klimagassutslipp, må 75 % av alt fossilt brensel bli liggende. Dette “glemmer” oljetilhengerne totalt i denne debatten.
LoVeSe er ikke mer eller mindre ansvarlig for klimakrisen. Men dette er ikke en lokal sak. Dette er en sak som angår hele det norske oljeeventyret.

I LoVeSe har man levd av fiskeri i tusen år. Hvor lenge tror man at et oljeeventyr vil vare? Hvor vil vi stå den dagen det ikke finnes mer olje/gass å ta av?

Hilmar Madsen, jeg tror det var ordføreren i Moskenes som foreslo folkeavstemning, og jeg tror også at en folkeavstemning vil gjelde stemmeberettigede innbyggere, så det er nok tvilsomt at de vil kjøre barn fra barnehager og skoler til eventuelle stemmeurner !
Eller kanskje man skulle foreslå at kun mennesker under 50 år, med fremtiden foran seg, skulle avgjøre dette ?
Vi andre har jo levd vårt yrkesaktive liv i sin helhet snart, og er kanskje snart borte ?
Et spørsmål til deg siden du stadig forteller at ved en åpning av områdene på den smale sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen vil ungdommen bosette seg her:
Bor alle som i dag jobber i Nordsjøen og utenfor Vest-Finnmark i de regioner som geografisk hører til der ?
Tror du virkelig selv på alle dine drømmer og påstander ?

Per Roger Vikten. Jeg går ut fra at det må være lov til å ha drømmer? Men jeg kan bedyre deg, at mine drømmer ikke omfatter hverken olje/gass eller gruvedrift. Jeg antyder bare at om det skulle være aktuelt med en folkeavstemming så ville flertallet bestå av det jeg vil kalle ungdommer. Der er du som drar inn barnehaver. Lofoten og Vesterålen vil fortsatt bestå om det ikke blir noe av de to ting jeg har nevnt. Med det er begrenset hvor mye det er fornuftig å satse på turistnæringen. Satses det for mye vil den næringen stoppe av seg selv, med oppsigelser og konkurser. det tjener ikke regionene på i det hele tatt. Og fortsatt vil det være manko på arbeidskraft som det er i dag. Det er vel derfor at vi treffer på arbeidere fra andre land. Hvorfor? Kansje det kommer av at ungdommen herfra flytter ut til andre intresante oppgaver i landet, og ikke finner veien til bake?

Hilmar Madsen, jeg forbyr ingen å ha drømmer, jeg spør bare om du tror på dine drømmer og påstander selv.Så sier du videre at du “antyderbare at om det skulle være aktuelt med en folkeavstemming så ville flertallet bestå av det jeg vil kalle ungdommer”, DET utsagnet finner jeg underlig, med tanke på at du har gjentatt til det kjedsommelige at det snart ikke er ungdommer igjen i vår region fordi det ikke er petroleumsvirksomhet utenfor her, eller “andre intresante oppgaver”. Men, når det foreslås en folkeavstemning, ja da har du plutselig ungdommer nok, som er mot petroleumsvirksomhet, til at det kan bli flertall mot petroleumsvirksomhet, synes du ikke selv det høres underlig ut ?
Når det gjelder årsaken til at ungdom flytter ut av regionen tror jeg ikke det har med mangel på petroleumsvirksomhet utenfor her å gjøre, eller mangel på interessante oppgaver, men derimot en utforskertrang som er blitt større etterhvert som de vokser til, det kan nemlig mange ganger være bedre å oppleve virkeligheten selv, istedet for bare å sitte hjemme å oppleve det via forskjellige typer media ! Når det gjelder jobb er vel kr. 130,- pr. time kr. 130,- pr. time uansett hvor i Norge man får den betalingen ? Og det er faktisk flere eksempler på ungdom som finner veien tilbake, og ungdom som flytter til vår region for jobb og bosetting.
Kan forresten ikke se at du svarte på spørsmålene mine om bosetting knyttet opp til petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og utenfor vest-finnmark. Kan det være på grunn av at det der finnes en sannhet du ikke vil akseptere ?

Jeg trodde at du med dine kunskaper forsto hvilken ungdom jeg siktet til.
I så fall kan jeg jo si det nå. Det er den ungdommen som allerede nå er fraværende og de som går avsluttende skolegang her og allerede sikter til deriblant oljebransjen. Kommer de på slike studium vil de med ditt syn på oljenæringen sansynligvis ikke komme tilbake. Når det gjelder å etablere seg med familie i disse regionene for en som vil jobbe i oljenæringen utafor her, så skal du ikke se bort fra at det kunne være atraktivt. Det er nå bedre å ha kort reise til arbeidsstedet. Jeg syns ikke det var noe atraktivt å reise lange strekninger til/fra arbeid.

Lofoten bør definitivt IKKE søke om verdensarvstatus. Hvorfor denne voldsomme bråhasten forresten? La oss heller analysere Vega’s resultater etter en 5-10 års virksomhetstid og se hvordan dette har påvirket samfunnet. Det legger så mange bindinger at alt dette må i sin helhet analyseres til fulle før man engang tenker på å sende inn noen søknad.
En verdensarvstatus må i sin helhet “konsekvensutredes” først. Det er ikke engang sikkert at man får henge fisk på hjell om dette går gjennom, og nye næringsveier vil kunne bli pålagt sterke begrensninger.
Konstruerte argumenter for å forsøke å legge hindringer i veien for en eventuell fremtidig olje og gassvirksomhet kalles dette. Det må man være så ærlig at man tør å si rett fram uten å bruke andre skalkeskjul.

Hilmar Madsen, hvor mange prosent av ungdommen som finnes i regionen i dag har siktet seg inn på petroleumsnæringen for en jobb der ?
Etter dine uttalelser/påstander må det jo være bortimot 90% siden de skal befolke regionen om de får jobb som er relatert til virksomhet utenfor her. For min del har jeg ikke tro for at fremtiden er så rosenrød som du prøver å gi inntrykk av hvis det åpnes for petroleumsvirksomhet utenfor her. Jeg regner også med at det er de som i dag har jobb i petroleumsindustrien som i første omgang vil nyte “godene” av en mulig virksomhet utenfor her, da disse neppe vil bli oppsagt av sine arbeidsgivere (les oljeselskaper) som drifter slik virksomhet. Og det er vel ikke snakk om å legge ned samferdselen i Nord-Norge og i vår region om det skulle åpnes for petroleumsvirksomhet utenfor her ? Mulighetene for pendling vil vel fortsette og være mulig uansett hvilken vei nesa på flyet peker når folk skal på jobb. Hvis ikke bør det jo absolutt være et vektig argument mot petroleumsvirksomhet utenfor her ! Hvilket alternativ har du forresten til de ungdommene som satser på fiskebåten og en fremtid der hvis de må bort for å utøve sitt yrke ? Det er kanskje helt greit for deg at de flytter til regioner som ikke vil bli rammet av “dansen rundt petrokalven” ?
Når det gjelder folkeavstemming vil jeg anbefale deg å lese på nytt hva du skriver litt lengre opp. Det står da vitterlig at du frykter et flertall mot petroleumsvirksomhet, du skriver også at “Flertallet vil med stor sannsynlighet bestå av ikke myndige personer”, og da må det jo være lov å påpeke at det er lover og regler for hvordan en folkeavstemning skal foregå, også når det gjelder hvem som kan delta, siden du gir inntrykk av å være noe uvitende der !
Samtidig forteller du at du frykter et flertall mot slik virksomhet, noe som i stor grad forteller at du har gjort deg opp en mening i denne saken, og det er jo selvfølgelig lov, men ditt utsagn forteller også at du ikke vil respektere et slikt resultat, uvisst av hvilken grunn, du gir inntrykk av at det vil være for mange unge mennesker som vil stemme mot, og det viser lite respekt fra din side overfor fullt oppegående og tenkende ungdom med fremtiden for seg ! For min egen del ville jeg akseptert et resultat, uansett hva det ble , om det hadde vært en folkeavstemning der hele landet hadde vært involvert, regional forvaltning av naturressurser er jeg i utgangspunktet imot uansett !
Når det gjelder saken Bjørn Kjensli tar opp er jeg enig i at man skal ta erfaringene fra Vega, og da mener jeg ALLE erfaringene, for å se på om verdensarvstatus vil være noe for Lofoten. Når det gjelder turistnæringen som en næring som skal berge Lofoten fra ruin stiller jeg meg tvilende til akkurat det. Jeg er i dag passert 50 år, og vokste opp rett overfor fergeleiet på Napp, en av beskjeftigelsene som barn var å skrive bilnumrene til biler som stod og ventet på ferga inn i en notisbok, samt få autografer fra turistene, med adresser. Og det ble skrevet ut mange bøker. Om turistnæringen hadde vært så lønnsom for våre lokale samfunn som enkelte påstår ville det vært en milliardindustri i dag med tanke på at vi har hatt turister som har valfartet langs kysten i over 100 år !
Jeg er redd for at en verdensarvstatus vil være en hemsko for utviklingen av Lofoten som næringsregion, og har enda ikke sett vektige argumenter som motsier min frykt for et slikt resultat, og jeg tviler for at man kan plukke ut deler av verdensarvstatus-kravene slik at det skulle passe for begge deler, jeg er redd for at det er en pakke der man må ta hele greia !

Har du hørt om er kverulant? Jeg velger å tolke det slik at du bare leser mellom linjene, mens du havner på 90 %. Jeg snakker/skriver ikke om en rosenrød fremtid etter en eventuelt oljeaktivitet, men alle munner drar i å beholde en stabil befolkningsvekst. I spørsmålet om petroleumsaktivitet her eller i nærområdet vil kunne gi muligheter til familietilflyttning og arbeidsplasser. Jeg tror heller ikke at verdensarvstatus ville gavne regionen. Heller det motsatte. Det har vert fokusert så mye på olje at andre negative utslag er glemt. Jeg tror en slik atstus vil kunne bringe Lofoten mange skritt til bake. Det hunne ha resultert i at vi hadde blitt sittende sim i et museum til slutt. Når det gjelder ungdommer som vil utdanne seg innen fiskeri, så trengs det kompetanse innen fiskeriforskning. Det er ikke så lenge til at det trengs friske krefter innen disse fagene, å utdanne seg videre etter en start på Gravdal er ikke dult. Det trengs folk både til forskning og til å lage mat. Så de kokkelevene som går der har også mange muligheter for arbeid på mange felt, til lands og til vanns. I min avsluttning på et svar til deg, er jeg glad for å komstantere at i spørsmålet om verdensarvstatus er vi enige, om jeg forstår deg rett. Men det har jeg jo skrevet om i dette svaret. Jeg spurte deg i starten av dette svaret om du har hørt om en kverulant. Men jeg kan dedyre deg om det kan være noen trøst, at jeg er oppmerksom på det som gjelder krav i forbindelse med en folkeavstemming. Men i et spørsmål om en viktig lokal sak ser jeg ikke noe galt i å slippe skoleungdom til i debatten. Der er demokrati i hværdagenå. En endelig avstemming er noe helt annet.

North Star. Det er noe som heter å treffe spikeren på hodet. Det gjorde du nå.

Hilmar Madsen, jeg registrerte at du spurte om jeg vet hva en kverulant er, og det vet jeg, jeg vet bare ikke hva du mener med et slikt spørsmål, om det ikke var for å fortelle meg hva jeg kan betegne deg som ?
Vi er nok enige om verdensarvstatusen, men ellers så merker jeg meg at du unnlater konsekvent å svare på spørsmål jeg stiller til deg.
Er årsaken at du ikke kan svare ?
Har sjelden opplevd noen som skriver like mye svada, og blander inn helt andre ting istedet for å svare på konkrete spørsmål slik du gjør.

Jeg registerer at aktiviteten på Oljefeltet økte betraktelig etter mitt innlegg og det er bra. For verdensarv er så viktig og vil kunne bety så mye for Lofoten, at det vil være helt nødvendig med en bred og åpen debatt. Så mange tema og aspekter er tatt opp at jeg velger å kommentere bare noen nedenfor.
Mengden turister kommer til å ødelegge turismen. Ja, det er en reell fare, men derfor må vi planelgge og markedsføre våre tilbud slik at vi styrer denne i ønsket retning. Til skuldersesonger og vintersesong slik at det ikke blir ekstreme køer 2 måneder i året. Det krever aktivitetstilbud som lokker folk hit med ulike interesser til ulike sesonger. Foreløpig er vi ennå små i turistbesøk mot mange andre norske destinasjoner. Valdres har 7-800.000 besøkende og tusenvis har hytter, mesteparten av turistene på vinteren. Dette går bra både med infrastruktur dårligere enn oss og regionen er en av våre største kulturbygder. Røros har verdensarv og over 1 million besøkende. Det går bra for både besøkende og innbyggerne.
Vega har negative erfaringer. Det er nytt for meg. Vega har gått fra 4000 – 30.000 besøkende på få år og har fått nye stillinger og en god del penger fra staten. Alle jeg har pratet med derfra er meget positive. Verdensarven der er lagt i den vestre delen av kommunen hvor øyriket dominerer og lite av hovedøya berøres. Så et meste av dagens aktivitet og næringsvirksomhet på Vega er uberørt. Røros har hatt statusen lenge og dette har reddet deres arbeid med å bevare bergstadens historiske røtter og bebyggelse.
Det er ikke mulig å konsekvensutrede verdensarv eller andre tiltak før tiltaket er planlagt og utformet. Derfor må vi få søknadene fram til behandling. Da først er det mulig å vurdere konsekvenser. Foreløpig er verken verdensarvområde fastlagt eller hvilke verdier vi skal vektlegge. Jeg synes debatten om at vi ikke kan gjøre noe fornuftig innen en slik verdensarvstatus, er litt forfeilet. Detvi driver med skal jo tas vare på og kunne utvikles. Kystfiskeriene og småskal reiseliv vil få langt bedre muligheter og ikke begrensninger. Når Røst får bygge 3 store vindmøller i verdensarvområdet, så viser det at mulighetene for ny virksomhet er stor, men den skal være til reionen eller lokalsamfunnets beste. Og det er jo bare flott.
Min motstand mot oljeboring har lite med denne saken å gjøre. Verdensarvstatus kan vi få relativt raskt. Olje/gass vil ta tid og hvis konflikten mellom disse skulle toppe seg om 15-20 år, ja, da kan vi revurdere verdensarvstatusen hvis den ikke har bidratt til det vi håper på. Det kan vi ikke med olje, dessverre.

I resten av Lofoten vil det både nå og i fremtiden være behov for tilførsel av mere strøm. Problemet er bare det at ingen vil ha disse vinnmøllene. O da er vi like langt. Det må en stor omstilling til i synet vinnmøller om slike skal bli satt opp i resten av regionen, selv om der er mange steder som er tilpasset for dette. Når jeg har snakket med folk der de har slike, så sier de at de vennes til dem etter vert, selv om de var i mot fra starten.

Når det gjelder utnyttelse av naturen for å skaffe energi er jeg for min del en mye større tilhenger av tidevannskraft enn kraft fra vindmøller. Vi har antagelig et større potensiale for å utnytte tidevannskreftene som er stabile i stedet for ustabile vindforhold. Når man i tillegg vet at vindmøllene ikke kan benyttes ved liten-stiv kuling, og når vinden er under frisk bris.
Når det gjelder lønnsomheten til vindmøller satt opp mot investerings- og driftskostnadene er det snakk om minimale tall i forhold til blant annet tidevannskraft.

Er oljemotstander, men ikke uforbeholdent tilhenger av en verdensarvstatus. Alt bør ikke vernes bare fordi vi kan og vi må derfor tenke oss nøye om. Det finnes mange eksempler på at vern skaper konflikt og vi må huske på at de vi ønsker å ta vare på ble skapt av mennesker, ikke av paragrafer om vern.

Jeg er redd for er at vi med for mye vern distanserer oss fra den naturen vi kommer fra. Et eksempel er surferne på Jæren som ikke får bruke strendene fordi noen få miljøfanatikere har bestemt at fuglen blir skremt av aktiviteten i vannet. Et annet eksempel er forbudet mot sykling på Hardangervidda og forsåvidt bruk av hest også. Se mer på Ut i naturen: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/730488/

I Lofoten har vi også områder som er vernet (regulert til friluftsformål), bla. de nederste markene over Hauklandsanden. Det eneste dette har ført med seg er forfall og da sikter jeg til det hvite huset ved den øverste parkeringsplassen. Å bevege seg på “friluftsområdet” er heller ikke mulig da det er inngjerdet.

Det jeg vil fram til er at vern ikke alltid er en god løsning. Legg heller til rette for bærekraftig utvikling, for da vil også alt rundt blomstre. Bruk mindre penger på ballbinger og mer tid på å lære barn om det som finnes utenfor gjerdet.

Dette Ole Kristian du har skrevet er som om det har vert snytt ut av min egen næse, som vi sier. Det kunne ikke har blitt skrevet noe bedre. Jeg blir ikke liggende nattvåk om det ikke blir boret etter olje utenfor disse to regionene, men jeg vil inderlig håpe at flest mulig leser dette du skrev og tenker over hvilket problem vi kan støte på framover om det blir en verdensarvløsning. Har vi ikke hatt problemer av betydning tidligere, så vil vi kunne få det etter et verdensarvvedtak. Å sitte der sør langt fra de daglige problemer som må løses her, og se på den vakre turistreklamen som dukker opp om Lofoten, å mene at alt må bevares slik reklamen viser, bærer helt galt av sted. De som svermer for en slik tar ikke ansvar overfor fremtiden. De kan gjerne smile og skåle i champagne, men det viser at de ikke tar hensyn til etterslekten.

Hilmar;Lofoten har verdens største og kraftigste tidevannsstrøm,Moskenesstrømmen.Dette må kunne gå an å utnytte til strøm istedet for vindmøller!

Ja du store min Gunn Elin. Men fra å spekulere til et gigantisk undervannskraftverk er utprøvd og testet så har både du og jeg tatt kveld, kansje. Det er mange steder slike kan produsere strøm. Men den som de plasserte i gimsøystraumen ker ikke innfridd til forhåpningene. Det kan gå mange år til den vil produsere noe.

Nord Norge har en unik mulighet til å utnytte den store tidevannforskjellen,-som er større enn sør i landet.Vi har trange sund og fjorder som gjør tidevannstrømmen enda kraftigere.Det er framtiden du også snakker om når du nevner vindmøller.Du sier at dette ikke er utprøvd men det er det.Det er langt flere tidevannskrafterk enn det flytende i Gimsøystraumen.Det har vært 40 års forskning på tideannsstrøm,og den lar seg nå realiseres.Noe vi er vitne til i Harstad og Hammerfest.
Morild 2 som du henviser til vil knytte installasjonen til det lokale nettet ved utgangen av november i år og levere strøm.

Å velge verdensstatus for Lofoten er for meg like usikkert som å ta en folkeavstemmimg i Hellas. Det kan gå rett dit høna sparker. Og da er det forsent å snu.

Annonse

Nye bilder