Verdiskapning og oljen vår.

Maja Morling, 4 vara til Frp i Vågan hadde et innlegg med denne overskriften i Lofotposten 21. november der hun avsluttet med at hun gjerne ville høre hvordan man ser for seg utviklingen i Lofoten når det gjelder økt fraflytting og verdiskapning uten petroleumsvirksomhet utenfor her.
Jeg skal prøve å svare samtidig som jeg vil komme med innspill til hennes argumenter for en slik virksomhet.
”Fiskerinæringa og oljen kan godt leve hand i hand, det er det bevist flere plasser”, skriver Maja Morling.
Da må det være lov å spørre hvor hun har den dokumentasjonen, alle kjenner til konfliktene som har oppstått bare siste året i forbindelse med seismikkskyting utenfor Vestlandet, de som ikke kjenner til det har vel egentlig lukket øynene for det. Så viser det seg at i forbindelse med seismikkvirksomhet i Barentshavet var det ikke de store konfliktene, og det har ”petrodisiplene” brukt for det det er verd. Ja, takke f.. for det, de autolinefartøyene som normalt bruker å drifte i angjeldende område var ikke der på grunn av at seismikkvirksomheten var varslet, og det skulle vel vanskelig la seg gjøre å skape konflikt når det kun var en av partene i området ?
Samtidig har over 40 års virksomhet på norsk sokkel vist at fisk og olje ikke går sammen !
Problemet er bare at fiskerne har trukket seg unna tradisjonelle fiskefelt for den konvensjonelle flåten til fordel for petroleumsindustrien, som seismikk er en del av, slik sett har man ikke ført noen form for avviksrapporter når slike situasjoner har oppstått, derfor stiller også våre rikspolitikere seg opp og forteller om en sameksistens som er for et eventyr å regne !
Maja Morling lurer også på hva man skal gjøre når olja er brukt opp !
For min del regner jeg ikke med at verden har stoppet opp, også utviklingen av energi for fremdrift er i utvikling hele tiden, om det skulle by på problemer må man kanskje gå tilbake til en form for damp-/vanntrykk for å kunne bevege seg fra A til Å.
Alternativene er allerede der, det er nesten utrolig å lese at et ungt menneske i dagens opplyste samfunn kan bruke slike argument kampen for å åpne Nordland VI, VII og Troms II !
Vi vet alle hvor avhengig man er av olje i dagens samfunn så jeg skal ikke gå nærmere inn på det Frk. Morling ramser opp av produkter.
Når det gjelder dagens rigger er ingen uenig i at de er så sikker som man kan regne med i dag, mye sikrere enn de var før, men det beviser at utviklingen går fremover også her, hva kan man ikke da forvente om ti-tyve år ?
Jeg er ikke redd for miljøforurensing i form av oljeutslipp hvis det en gang skulle åpnes for petroleumsvirksomhet utenfor her, det jeg er redd for, og med rette etter over 40 års erfaring fra slik virksomhet er at fiskerne må forlate sine tradisjonelle fiskefelt. Og de feltene som er i våre områder er smale felt, med lite areal som allerede i dag er utnyttet fullt ut for høsting av ressurser som man kan høste av i uoverskuelig fremtid ved en riktig forvaltning, i motsetning til en næring med ca 50 års levetid hvis det blir så mye. Og hva er da ødelagt ?
Siden Maja Morling viser til NHO og en undersøkelse om verdiskapning kan jeg jo nevne at en rapport fra NHO og LO forteller at en fisker genererer 3 arbeidsplasser på land !
Hva ser Maja Morling for seg i Lofoten hvis de fiskerne som drifter hele året på feltene her må forlate disse, og da ikke ser noen fremtid for seg og sine, noe som antagelig vil ende med at både folk og båter flytter ttil andre regioner ?
Hvor mange arbeidsplasser ser hun for seg vil bli skapt av et slikt scenario ?
Hvor mange arbeidsplasser kunne man ikke skaffet om det fra myndighetenes side, og de forskjellige partis side, hadde blitt satset mer på en utnyttelse av et råstoff som bare vil bli mer og mer verd i en verden der folketallet bare øker og øker, og mat vil bli etterspurt ?
Hun sier også at Lofoten blir fraflyttet, unnskyld meg, jeg er bare nødt til å ta tak i det jeg kan: Synes å huske at jeg leste for ikke lenge siden i nettopp Lofotposten at folketallet i Lofoten økte med 109 personer !
Min definisjon av ordet øke er noe som kommer til, ikke noe som trekkes fra !
Mitt råd til Maja Morling, som gir inntrykk av at hun er engasjert og bare vil lokalsamfynnet det beste må være: Rett deg opp, løft blikket ut av ”oljebibelen” og dra lasset sammen med oss andre som for lenge soiden har oppdaget at man kan utvikle lokalsamfunnene positivt med en satsing på fornybare ressurser som mål nummer 1 !
Først da kan vi slå oss på brystet og si at vi har klart det.
Med hilsen en bekymret fisker ved navn Per-Roger Vikten, som elsker den jobben jeg har hatt siden før jeg sluttet i skolen, og ser mulighetene for en positiv fremtid for kysten, og landet, ved en satsing på det rette.

Vist 446 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder