Ran på høylys dag - igjen.

Statoil har nylig gjort et nytt funn utenfor Finnmarkskysten. Mange næringslivsledere og store deler av den politiske ledelsen i nord tror man kan presse oljeselskapene og forventer en økonomisk vår nordaførr med oppblomstring av lokalt næringsliv. Men Statoil skal ikke ilandføre noe som helst sier de. Selskapet skal laste oljen ombord i tankerne fra bøyer ute i havet og frakte den ut av landsdelen, og kanskje legger de igjen noen smuler til oss slik at vi holder sånn passelig kjeft mens vi blir ranet på høylys dag igjen. For det er ikke første gang og det blir helt sikkert ikke siste gang så lenge naiviteten råder i nord.

Heike Vester har nå offentliggjort en lydfil med seismikkeksplosjoner (Kyst & Fjord og vol.no) som dokumenterer seismikkdrønn hele 170 kilometer fra støykilden. Vi begynner å fatte skissa og mange av oss fiskere ser helt klart for oss hva som egentlig skjedde på 1980-tallet. Da gikk private oljeselskaper amok i nordområdene med seismikkskytinger gjennom en årrekke. Samtidig ble det skutt mye seismikk på russisk side. Fiskere i hele landsdelen opplevde uforklarlige «svarthøster» og etterhvert ble skreien borte. Lodda ble også borte og det kom utallige selinvasjoner som gjorde fiskerier umulige i nord. Samtidig fortalte norske havforskere oss at torskestammen nå var kollapset, og det ble innført bittesmå torskekvoter som medførte armod for fiskere og kystsamfunnene. Det var norske fiskere som fikk skylda for å ha fisket ned torskestammen og vi fiskere forsto ikke hva som skjedde der og da.
Oljeindustrien påførte sannsynligvis Nord-Norge et halvt banesår og man oppnådde å utradere store deler av fiskeriarbeidsplassene i nord. Man ryddet veien for oljetoget og vi ble ranet på samme måte som vi ble det i 2007, 2008 og 2009. Konsekvensene sliter vi ennå med mens Oljedirektoratet selger det vi har måttet blø for. I neste omgang øker trykket fra oljeselskapene.

Når kval og fisk gang på gang presser silda opp i bergkliper og på strender i Lofoten, Vesterålen og Troms denne høsten, så tegnes det et bilde av at mye av beitegrunnlaget på yttersida er borte og at store fiskemengder derfor følger sildeforekomstene. Det er for såvidt ikke nytt at fisk følger silda, men omfanget har vært mye større i det siste. Og det er dukket opp fiskestimer og kval i fjorder hvor det ikke har vært fisk på mange år. Havet er i ubalanse, fiskerier er gjort ulønnsomme, fisken er på desperat matjakt og slik har det vært siden seismikkskytingene i LoVeSe var ferdige i 2009.

Og oljedirektør Bente Nyland sa på Andenes i 2007 at «seismikk er en viktig og mer eller mindre kontinuerlig del av oljeaktiviteter». Bare vent – vi har bare sett en liten begynnelse!

Det er min påstand at det er norske fiskere og kystsamfunn som kontinuerlig betaler regningen for det norske «oljeeventyret». Dette skjer gjennom enorme forurensninger og seismikk i Nordsjøen (som engang var verdens mest produktive hav), påfølgende desimering av bestandene der og tilsvarende økt press på fiskebestandene i nordområdene. Dette «oljeeventyret» har i tillegg medført skyhøye lønninger i Norge, og olja kan dermed beskyldes for å ha utkonkurrert store deler av norsk industri som nå er blitt nedlagt eller solgt og flagget ut. Spør vestlendingene!

Når nå nordnorske politikere endelig begynner å innse at Statoil og de øvrige oljeselskapene lover og lyver om ilandføring, arbeidsplasser og evig velstand så er det jaggu på høy tid. Oljevirksomheter på fiskefeltene kan i tillegg meget vel være begynnelsen på slutten for øvrig næringsliv i nord.

Er ikke tiden nå inne for å ta inn over seg den erfaringsbaserte informasjonen vi fiskere til kjedsommelighet har gitt, og at galskapen stoppes før katastrofen er fullbyrdet? Betyr ikke ropet fra havet noenting for våre politikere eller er de helt handlingslammet?

Bjørnar Nicolaisen, Andøya.

Vist 1068 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

God bedring.

Menneskelig aktivitet påvirker omgivelsene. Vi er mange og vårt økologiske fotavtrykk vokser, og det vokser fort. Konsekvensene er begynt å bli synlige, men stadig vekk kommer det frem nye, uforutsette (negative) virkninger av vår rovdrift på alt som kan gi profitt.

Svære fabrikktrålere soper med seg bortimot alt, og ødelegger samtidig havbunnen. Oljevirksomhet (inkl. seismikk, transport) er kanskje enda verre enn de gigantiske “støvsugerne” som tømmer havet; Det er blitt påvist gang på gang at kjemikalier, oljeutslipp og den blotte tilstedeværelse har negativ effekt på sårbare økosystemer – denne aktiviteten kan ødelegge hele livsgrunnlaget for en av verdens siste bestander av torsk, og selvsagt næringskjeden (eller rettere næringsnettet) denne befinner seg i.

Siste trussel (i en lang rekke) er havets opptak av CO2, som fører til at karbonsyre bokstavelig talt forsurer havet. Våre utslipp er så store at det enkelte steder er registrert nedgang fra pH på ca 8 (normal) til under 7! Hva dette gjør med plankton, krill, blekksprut, koraller, skjell, skalldyr mm. det vet vi enda ikke helt, men forskerne er bekymret. Mange skapninger i havet henter byggesteiner til skjelett, skall og andre vitale kroppsdeler fra havet – kalsiumkarbonat. En reduksjon i pH gjør denne prosessen vanskeligere.

De årlige, menneskeskapte utslipp av CO2 er på brutale 28 milliarder tonn (29 i 2011). Det er lett å gå seg vill i store tall, millioner, milliarder, et utall nuller, så jeg skal forsøke å illustrere hvor mye det er snakk om:
Hvis lager et tårn av byggeklosser på 1 kubikkmeter, hvor hver klosse inneholder ett tonn, da kommer vi fra Jorden til Månen over 72 ganger! For ordens skyld; det er i gjennomsnitt ca 384 000 kilometer til Månen… Byggeklossene hadde også gått 700 ganger rundt Ekvator! …og dette er per år…

Ett eksempel:
I 1850 var vi rundt regnet 1 milliard, og gjenbruk var tvingende nødvendig. Man reparerte, sydde om og kastet ytterst lite. Vi hadde kanskje bare skjorter i løpet av et helt liv; Dåpsskjorte, arbeidsskjorte og finskjorte.
I dag er vi 7 milliarder, og vi nordmenn kaster over 10 kilo tøy i året. La oss for enkelhets skyld si at de rikeste 1 milliard har ti ganger så høyt forbruk som gjennomsnittet i 1850, mens resten av verden er på samme nivå som da. Regnestykket blir da 1 ganger 10, pluss 6 ganger 1, dvs. 16 ganger så høyt fotavtrykk som for bare 7-8 generasjoner siden.

Kan gjøre ting enda enklere:
Det er vel ingen “betydelig” art som kan øke sin tilstedeværelse med over 600% på 7-8 generasjoner uten at det får konsekvenser for omgivelsene?

Togradersmålet er i ferd med å forsvinne i det blå; vi har allerede brukt opp 0,9 grader… Kloden og livet på Jorden vil nok greie seg; Selv kometer kommer til kort der. Det er VI som sliter. Det er vårt livsgrunnlag vi nå ødelegger. Det er på tide å snu. Og det må skje NÅ.

Hvem skal man tro på,fiskeren fra Andøy som mener seismikkskyting dreper allt liv i havet,eller fiskeran på Senja som aldri har opplevd så mye torsk nært land som i år.BN har jo i årevis malt fanden på veggen når det gjelder seismikkskyting i Barentshavet og utenfor Nordnorge.Ser ut til at han heldigvis har tatt grundig feil.Fjordene på Senja og utenfor koker over av sild og torsk,dette er jo en velsingnelse for alle fiskere som får gode fangster rett utenfor stuedøra.Lurer på hva slags forklaring BN har på dette fenomenet?

Ja si det, Ragnvald.

Jo, nå skal du høre det at for det første så har vi fiskere i Vesterålen fått mest erfaring gjennom seismikkskytingene 2007-2009. Der gikk Tromsfiskerne fri og fikk lite føling med det som skjedde.

Et typisk eksempel på det er at når den nye oljeministeren besøkte Harstad i 2011 for å få innspill så stilte en Senjafisker opp og fortalte ministeren at ledelsen i fiskeridepartementet var en større trussel mot fiskeriene enn oljen er. Det var hans erfaringer. Og det er kanskje ikke så rart når skytingene utenfor Troms har vært mye lengre til havs enn her i Vesterålen.

Dersom du har god tid og går inn på Oljedirektoratets hjemmesider så finner du etter mye leting fram til hvor det skytes – og hvor det har vært skutt seismikk til enhver tid. Dersom du plotter disse opplysningene på et sjøkart så vil du finne klare sammenhenger mellom skytinger og hvor fisk stimles sammen.

Mediene fokuserer i slike tilfeller mest på store fangster der fisken er, men har ingen informasjon om hvorfor den ikke er der den burde være. Og de fleste fiskere gnir seg i hendene der hvor det skjer og stiller da ingen sprørsmål om hvorfor det skjer.

Mye fisk i fjordene på Senja er ikke et bevis på at seismikk ikke dreper ned, skader og skremmer fisk over store avstander, men kan faktisk være en bekreftelse på det motsatte. Vi har lagt merke til at når det skytes seismikk ute i havet, så trykkes store mengder fisk inn mot land og gjerne langt inn i fjordene. Dette er erfaringsbasert informasjon og du kan synse hva du vil om det, men fakta kan du ikke gjøre noe med.

Du har selv vært fisker, Ragnvald. Da vet du at det finnes ingen lærebøker om livet i havet som forteller alt. Faktisk er forskningen meget mangelfull til tross for at vi har drevet med fiskerier og vært avhengig av fisken siden tidenes morgen omtrent.

Til sammenligning er norsk oljealder bare 45 år og oljenæringa sitter med balletak på det norske samfunnet fordi de sitter på pengesekken og genererer mest hard cash på på kort tid til samfunnet. Dermed bestemmer ojenæringa for en stor del også hva vi skal forske på for de vet å bruke sin makt, og så lenge det er slik kommer aldri våre politikere til å få vite noe i nærheten av sannheten om olje i hav (+ seismikk) – selv om de egentlig har krav på det.

Det er dette bant andre jeg prøver å få en endring på, for vi risikerer å ødelegge Nord-Norges livsgrunnlag i vår higen etter mer penger til å spekulere i tvilsomme fortetak verden rundt med – mens hvermandsen sliter med regninger og renta og det blir stadig større forskjell på fattig og rik her på berget. Jeg jobber for ei framtid i nord.

Annonse

Nye bilder