Om J. P. Barlindhaugs rollespill på kysten.

Den siste tiden har industriherren J. P. Barlindhaug gjort nye innspill for å få olje på fiskefeltene i nord. Han sitter som styreformann i North Energy, oljemyggen som fremstiller seg selv som «the good guys» bare fordi de er tuftet på privatiserte kraftlagpenger fra Nord-Norge. Men han har mye grums på samvittigheten.

I disse Støre/Tsjudi-tider er det betimelig å minne om dobbeltrollen til Barlindhaug og hva han og hans selskap har benyttet denne til. North Energy ansatte en tidligere fisker som rekrutterte formann og et styremedlem i Nordland Fylkes Fiskarlag til å være involvert i et «sameksistensprosjekt» i regi av Universitetet i Nordland. Man skulle forske seg fram til at «sameksistens» mellom fiskeri og olje på den smale sokkelen utenfor LoVeSe likevel var mulig. Det toppet seg da NE tilbød et beløp på flere millioner til UIN, men da reagerte ansatte ved UIN og prosjektet ble stoppet.

Barlindhaug sitter nemlig også som professor ved Nordområdesenteret noe som kan betegnes som en fantastisk posisjonering i forhold til hans eget eierskap i North Energy og mulighetene for å avle mer grunker på hans allerede betydelige kapital. At han i kraft av sin posisjon i NE og ved Nordområdesenteret nå direkte i Fiskeribladet Fiskaren nærmest sier at LoVeSe må ha olje på fiskefeltene for å overleve, står ikke tilbake for hans og hans selskaps innsats da man rekrutterte 2 styremedlemmer i NFF inn i et forskn.prosjekt med «sameksistens» som fellesnevner mens de innehadde tillitsverv i en organisasjon som har sagt klart nei til alle former for oljevirksomheter i LoVeSe. Det var vedtakene i NFF de var valgt med tillit for å skulle forfekte, men som de ikke gjorde. Her ute i Vesterålen har det i ettertid vært mumlet mye om hva som kan være nåverdien av 30 sølvpenger på grunn av dette. Likevel er det dessverre disse 2 som er dømt til å gå med bøyet nakke resten av livet mens Barlindhaug fortsatt kan drive med høy sigarføring og framstå som industriherren fra nord som alle bør lytte til. Han burde skamme seg!

Og det er han dessverre ikke alene om å burde gjøre. Når en fiskekjøper i Vesterålen ukritisk og uklokt kaster seg på samme toget, så burde han i et historisk perspektiv vite mye bedre enn som så. Han er av dem som tjener seg rike på norsk fiskerinæring samtidig som han har så lite peiling på livet under havflaten at han kan nedverdige seg til å dolke kystfiskerne – som altså sørger for og først og fremst muliggjør hans rikdom – i ryggen ved å la oss stå alene i kampen mot verdens mektigste industri som urettmessig krever olje på fiskefeltene. Slikt skal det bli vanskelig å finne tilgivelse for i årene som kommer!

Bjørnar Nicolaisen, Andøya.

Vist 401 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder