Hva vil vi ha ?

Arbeiderpartiets programkomitè har gjort jobben sin, og er kommet med et programforslag som skal opp til behandling på deres landsmøte. Det «friskeste» forslaget deres i så måte er å åpne for konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II, det vil nok skape debatt så det plystrer.
Nor jeg undrer meg på når det gjelder dette er på hvilket grunnlag de kan finne på å gjøre noe slikt, norske myndigheter, med Ap i spissen, har jo igangsatt et arbeid beregnet til ca 30 millioner kroner for å utrede hvordan Lofoten og Vesterålen skal klare seg i fremtiden, uten petroleumsvirksomhet .
Dette arbeidet er beregnet å ta tre år, også har «Petrodisiplene» i Ap ikke tid til å vente til denne jobben er gjort før de krever en konsekvensutredning etter Petroleumsloven, som har kun ett mål, nemlig å åpne for petroleumsvirksomhet. Samtidig kom «Forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten», som tar for seg ALLE ytre påvirkninger i havet, fra overfiske av bestander til en eventuell petroleumsvirksomhet. Et objektivt, nøytralt og uavhengig dokument som virkelig inneholder den kunnskapen man trenger for å kunne ta en avgjørelse i denne saken. Hva er så grunnen til at programkomitèen til Ap går til dette skritt ?
Jeg skal ikke svare på det, men det virker som om petroleumslobbyistene har nådd frem til et parti som ut i verden slår seg på brystet med «Alle skal med» og at de er et parti som setter menneskeverdet i fokus. Jaggu sa jeg smør, de går på over lik for å få viljen gjennom.
Når det gjelder «Alle skal med», så gjelder det visst ikke fiskerne, som tross alt er de som i første rekke vil bli berørt av en petroleumsvirksomhet. Jeg er ikke redd for forurensing, i min naive sjel innbiller jeg meg at norske regler og lover i denne sammenheng er såpass restriktive at det er tatt høyde for det verst tenkelige. Det jeg ser for meg, etter å ha pratet med fiskere som har over 40 års erfaring fra Nordsjøen, noe politikere sentralt ikke gjør, de lytter i alle fall ikke, er at vi/fiskerne vil bli fortrengt fra områder som er benyttet gjennom generasjoner, bare for å tilfredstille en næring som kun har livets rett et par sekunder av jordens levealder.
Jeg er ikke overbevist om at det vil bli tatt hensyn til fiskerinæringa, det er det forresten ikke gjort i utgangspunktet med tanke på at Ap’s programkomitè kommer med et slikt forslag, og da kan man tenke seg til fortsettelsen. Hva skal samfunnene i Lofoten, Vesterålen og Senja gjøre hvis fiskerne blir fortrengt fra områder de tradisjonelt har brukt gjennom generasjoner ?
Har «Petrodisiplene» en beredskapsplan ?
Det foregår jo et fiske gjennom hele året i disse områdene av stedbundne fiskere, som har sin årsinntekt her, samtidig som de er med på å skape arbeidsplasser til små fiskevær som ikke har så mange alternativer, og som heller ikke er egnet som oljebaser. Og kompensasjon til fiskerne for at de ikke skal gå på havet, og være i veien for «Gullkalven» monner heller ikke, mannskapene og fiskebrukene er like «fattige» etter at en slik kompensasjon er utbetalt. Kompensasjon er jo forresten det beste/sterkeste beviset på at denne «sameksistensen» som mange snakker om KUN er et ord på papir, og ellers ikke verd papiret det er skrevet på !
Det snakkes om at petroleumsvirksomhet utenfor her vil gi så mange arbeidsplasser. Jeg har spurt flere ganger om hvilke arbeidsplasser, og det eneste svaret man får er: Se til Sandnessjøen, Harstad,Hammerfest og Møre !
Ja, det har jeg gjort og registrerer at det er bygget opp baser, som ikke genererer de arbeidsplassene som det er snakk om her .
For øvrig er jo disse basene allerede bygget opp, og kan brukes ved en eventuell oppstart utenfor her.
Og det er allerede flere hundre mennesker i Lofoten,Vesterålen og Senja som allerede arbeider i petroleumsbasert virksomhet, og det uten at det er åpnet en kvadratcentimeter i Nordland VII og Troms II !
Mitt inntrykk er at de som vil jobbe i petroleumsbasert virksomhet gjør det, og vil fortsette å gjøre det uavhengig av om områdene utenfor her blir åpnet. Vi har ingen arbeidsledighet heller å snakke om, slik det var for eksempel noe lengre sørpå. Er det forresten mange fra Hammerfest-området som jobber på Melkøya. Det er vel i all hovedsak pendlere fra andre deler av Norge ?
Har en mistanke om at de som står som arbeidssøkende hos NAV fra Lofoten, Vesterålen og Senja vil fortsette å gjøre det også i fremtiden, da jobb i petroleumsbasert virksomhet ikke er noe for dem, da ville de søkt seg til slike jobber allerede.
Jeg undres også på om det ikke virker noe selvmotsigende for fiskere som er samfunnsengasjerte, og er med i politikk, både lokalt og på fylkesplan, og stadig bli møtt med slike utspill fra «deres eget parti», som går for både strukturering i sjarkflåten og åpning av områdene utenfor her for petroleumsindustrien ?
Men det får de svare for selv når valgkampen begynner.
Jeg kan heller ikke se at et argument om å bygge opp «oljefondet» kan ha relevans til denne saken, da det virker som hovedhensikten med det fondet er at de eneste som skal tjene på det er finansakrobater, som jobber som aksjemeglere og hva det måtte være. Norge som nasjon er i alle fall ikke den store vinneren der !

Vist 364 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

For og si det slik, Per Roger; så hadde jeg i løpet av en 12 år off-shore ca 3500 timer i reisetid til og fra diverse installasjoner i inn og utland. Dette var sterkt bidragende til at jeg valgte et annet yrke, nært hjemmet mitt. Hadde jeg bodd i Stavanger eller Bergen hadde jeg kanskje enda jobbet off-shore. Om helikopterterminalen hadde ligget i Bodø, hadde reisetida blitt redusert til en tiendedel i disse 12 årene… Hadde det vært aktivitet her hos oss, hadde jeg helt klart søkt meg hit ! Uansett, må det hentes personell med rett kompetanse. Bor de her; ja så er de jo aktuelle. Bor de ikke her, må de jo hentes utenfra…

Per Roger..om du betviler ringvikningene av Snøvit og den betydningen LNG anlegget har for Hammerfest og finnmark, så burde du ta deg en tur opp hit og snakke med folk. I starten var det slik at Melkøya ble i hovedsak drevet av tilreisende personell. I dag er de fleste fastboende i Hammerfest. Det jobber folk fra Varangerbotten, honnigsvåg, Alta, Porsanger med flere steder på øya. Så har vi Polarbase i Rypefjord som er under sterk utvidelse..og blir av mange betegnet som en juvel for regionen. Der er det lager for flere oljeselskaper og kontraktører. Basen utvider stadig arbeidstokken. Det er flere entrepenører og andre bedrifter som forsyner Melkøya og basen, disse har etablert seg/bygd seg opp kun takket være petroliumsindustrien. Helikopterbasen sysselsetter og folk..i tilegg til at de er en utvidet sikkerhet for både fiskere og andre!
Kommer sjøl fra Lofoten og vet ka fisk betyr..mener har betydd for øyene. Men tidene forandrer seg, den tiden kommer ikke tilbake. En må være i stand til å se mulighetene en petroliumsaktivitet kan gi Lofoten. Iversen sier en sameksistens mellof fiskeri og olje er umulig på sokkelen utafor Lofoten…tull!
Sameksistens er alltid mulig..om ikke må vi legge ned en av næringene!?

PAM”, hvorfor betalte Oljedirektoratet ut kompensasjon til de fiskerne som la seg ved kai mens seismikkvirksomheten foregikk utenfor her ?
Var det på grunn av at “sameksistens” er mulig ?
Etter min mening er dette det beste beviset for at “sameksistens” IKKE er mulig, og kun er et ord som blir brukt i størst mulig grad for å narre noen til å tro at fiskerinæring og petroleumsnæring kan leve side om side på den smale sokkelen utenfor her !

Annonse

Nye bilder