Konsekvensutredning i Lofoten

Her om dagen gjorde parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, – det kjent at et flertall i programkomiteen, som snart skal levere et forslag til partiprogram for neste stortingsperiode, går inn for å utrede oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Trykksverta var på langt nær tørr, før helvete i alskens media startet.

Stortingskandidat for Troms SV, Torgeir Knag Fylkesnes sa: ”Hadde det vært olje i helvete hadde Statoil ønsket å konsekvensutrede det.” Debattnivået og sakligheten hos en som aspirerer til plass på Stortinget, er så stupid og teit at vi får heller være overbærende, og la være å kommentere den slags dumhet.
Leder i Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSE, Bjørn Kjensli sa i en aviskommentar at: ”…dette er et angrep på fiskerne.”
Samme Kjensli som ellers er en edruelig og dyktig politiker, farer med det reneste vås i avisartikkelen. Det er nok mer ryggmargsrefleks og følelser i uttalelsen, enn fakta, den godeste Bjørn Kjensli gir til uttrykk her.

Naturvernforbundets gråtekone, – Lars Haltbrekken, kommer med det vanlige oppgulpet, hadde jeg nær sagt. En sammensausing av miljø, fiskeri, fordømmelse av oljeselskapene, og de menneskene som faktisk er for oljeleting i nord, etc. Samt angrep på pro politikere, generelt, – og Statoilsjef Helge Lund spesielt.
Angrepene tar form av den samme kunnskapsløse demonisering og moralisering som går igjen i alle debattfora, der ”vanlige folk” (les, de som er for oljeboring) framstilles som hjernevaskede ofre i oljeselskapenes vold og blir regelmessig idiotforklart.
Mens derimot argumentene mot oljeboring, som er opplest og vedtatt av Naturvernforbundet inntil det komiske, er den eneste ultimate sannheten.

Frederic Hauge, leder av miljøstiftelsen Bellona, – opptrer som vanlig i fri dressur i media, og tar på seg rollen som harm, nasjonal miljøpolitimester, like pompøs som Rimi-Hagen.
Argumentene er de samme, bortsett fra kritikk av Statoil, – da samme selskap er en av sponsorene til Bellona. Man tar ikke livet av gåsa som legger gullegg!
Men Bellona påberoper seg også å forvalte den enest sannhet i oljesaken.

Ungdommene fra Oslo Vest som blir kjørt til Oslo sentrum i pappas Mercedes for å demonstrere mot oljeboring i Lofoten, kan man knapt ta alvorlig i denne debatten. De blander seg med hylekoret i Natur og Ungdom med ukvalifisert synsing om de negative følgene en oljeutvinning her oppe i nord vil medføre. Felles for alle er at de aner ikke hvordan livet i kystdistriktene arter seg, bl.a. fordi de aldri har satt sine bein nord for Sinsenkrysset.

Å innhente mer kunnskap via en konsekvensutredning, må jo være en fordel for både tilhengere og motstandere. Kunnskap er nøkkelen til all virksomhet, og de som tror og mener, i fullt alvor, – at vi vet nok om sokkelen i LoVeSe, er arrogante og kunnskapsløse!
Å hevde at en konsekvensutredning er det samme som en inngangsbillett til oljevirksomhet, er en påstand uten rot i virkeligheten. Dette vet alle som er noenlunde oppegående og oppdatert i oljedebatten, ikke minst basert på fakta om konsekvensutredning i andre potensielle utbyggingsområder.

På søndagsskolen i barndommen sang vi: ”Min båt er så liten og havet så stort”.
Når vi vet at feltene det gjelder, Nordland 6 på 21.600 km2, Nordland 7 på 23.400 km2, og Troms 2 på 5.300 km2, blir det direkte komisk å hevde at det ikke blir plass til fiskerne.
Som kjent er det etablert sikkerhetssoner rundt alle plattformene i norsk sektor.
Denne sikkerhetssonen er på 500 m fra innretningens ytterpunkter der den til en hver tid befinner seg, eller for flytende produksjonsrigger/skip, fra Riser Touch Down (der hvor den fleksible rørledningen treffer sjøbunnen).
Dette betyr at denne sikkerhetssonen for noen innretninger kan være mer enn 500 m fra innretningens ytterpunkt, som igjen betyr at ytterkant-ytterkant på en sikkerhetssone er ca. 1-en kilometer!

Vi får heller ikke en skog av plattformer utenfor LoVeSe, som noen later til å tro, eller liker å gi inntrykk av. I letefasen blir vi sannsynligvis å se kun en eneste plattform utenfor Lofoten, og denne må naturligvis flyttes rundt der det skal bores testbrønner. Basert på seismikk i området, har man identifisert strukturer som framstår som svært lovende for senere funn. Ingen kan med sikkerhet vite størrelsen på de petroleumsressursene som skjuler seg nede i undergrunnen før prøveboring er gjort.

Ut fra forventninger om større drivverdige funn både på Nordland 6 og 7, har samfunnsanalyse selskapet Agenda Kaupang i samarbeid med Statoil skissert tre ulike utbyggingsscenarioer for en første fase av en petroleumsutbygging.
1.
En undervannsutbygging av et oljefelt med noe assosiert gass på Nordland 6, knyttet opp mot et produksjonsskip (FPSO) forankret på feltet, i kombinasjon med utbygging av et gassfelt med assosiert olje på Nordland 7, med ilandføring til en landterminal i Vesterålen.
2.
En undervannsutbygging av et oljefelt med noe assosiert gass nord på Nordland 6, med ilandføring til en enkel oljeterminal i Lofoten, i kombinasjon med utbygging av et gassfelt med assosiert olje på Nordland 7, med ilandføring til en landterminal i Vesterålen.
3.
En undervannsutbygging av et oljefelt med noe assosiert gass lenger sør på Nordland 6, med i landføring til Helgeland eller alternativt Lofoten, i kombinasjon med utbygging av et gassfelt med assosiert olje på Nordland 7, med ilandføring til en landterminal i Vesterålen.
Grunnet værforhold her i området, er alternativ 2 og 3 mest sannsynlig, og da med subsea løsning, dvs. overtrålbare bunnrammer og nedgravde rørledninger inn til landanlegg.

Jo da, det finnes fortsatt fiskere på både Vest- og Sørvestlandet, etter mange og tretti år med oljevirksomhet i Nordsjøen. Alle lever fortsatt i beste velgående, og i sameksistens med oljeindustrien. Det foregår et utstrakt fiske i Nordsjøen hele året, bl.a med båter fra Nord-Norge.
I denne konteksten, blir det å hevde at fiskerne blir fortrengt og jaget fra fiskefeltene i Lofoten, er i beste fall uvitenhet, – både hos fiskerne selv, og oljemotstanderne

Tiden er for forbi hvor de tradisjonelle oljemotstanderne er portvoktere for sannheten vedrørende konsekvenser ved eventuell leteboring/produksjon i LoVeSe.

Inge J. Winther
Pensjonert offshorearbeider
Gravdal

Vist 1497 ganger. Følges av 7 personer.

Kommentarer

Inge Johan Winter. Jeg håper flest mulig leser dette du skriver, og skriver det også ned bak øret.
Jeg har samme syn som det du hevder, og jeg har også forsøkt å gjøre tvilerne oppmerksom på at fra leteboringen er fullført til det blir snakk om å gjøre klart for produksjon av eventuelle forekomster, så går det utrolig mange år før første oljefatet er pompet opp. Det samme med gass.
Men det er med dette som med så mange andre saker. Det protesteres i årtider, men etter noen år når prosjektet er kommet i gang, så er det hele glemt. Og de samme protestantene oppererer som om de aldri har vert motstandere. Så et hint til protestantene i Alta-vassdraget. Går ut fra at den strømen som kommer derfra er helt unødvendig for samfunnet. I følge dem.

Når du skal skyte med kanon så bør du ikke bruke grøt som skyts!
Hva har vi igjen når oljealderen er omme?
Forbrenningsmotoren er fforeldet for over 50 år siden,og de eneste som holder liv i den er oljenæringen!
http://www.whatcar.com/car-news/combustion-engines-obsolete-by-2050/254404/
Vi har ikke behov for ei konsekvensutredning,-den er fordummende!

Gunn Elin Bye Pedersen jeg er helt enig med deg. Det forundrer meg at ikke flere har giddet å skrive noe på denne tråden.

Legger ut linken din her så alle bere kan klikke seg inn håper at det er greit.
Nyttig lesing var det i allefall.

Det som forundrer meg medt er at folk i LOVESE ser ut til å ledes i den tro at en eventuell utbygging av oljefelt utenfor deres stuedør vil gi ringvirkninger, ja en kort periode stemmer det nok, men jeg tviler meget sterkt på at noe vil ilandføres noen av stedene ikke olje og ingen gass heller. Det eneste man vil sitte igjen med om det først går galt er Svarteper og mye oljevernutstyr, oljelenser, kjemiske pulver, store mannskap som prøver å redde fulger (noe som ikke nytter) de dør allikevel.

Men alle virker jo å tro at det blir Klondykefeber og store ringvirkninger innen alle tenkelige og utenkelige områder, bare LOVESE blir realisert. Hvem er det som prøver å lure hvem her. Vi vet jo hvem som blir lurt i siste runde, det er alltid de som “tar” i på fortellingene om Luftspeilingene og de fine Luftslottene.
Noen ler i allefall så det allerede høres over hele LOVESE!

Men vi får en kontinuerlig seismikkvirksomhet, på lik linje med det som har foregått i Nordsjøen i over 40 år !
Og ALLE vet hva som er resultatet av seismikkvirksomheten, det er dokumentert gjennom landingsopplysningene fra perioden før, under og etter seismikkvirksomheten utenfor her.
Og det ble stadfestet av Oljedirektoratet da de gikk ut og betalte kompensasjon til fiskere som IKKE gikk på havet og prøvde seg på et fiske da seismikkundersøkelsene skulle foregå.
Om det hadde vært en liten sjanse for at den såkalte “sameksistensen” hadde vært mulig ville de ikke gått til et slikt skritt !

Per Roger Vikten kan du forklare veldig kort hva du mener ALLE vet om seismikkvirksomhet som tydeligvis forstyrrer enten fiskeriene eller fisken eller begge deler? Det er sikkert mange som trenger en lettfattelig oppfriskning på området.

Seismikk er lyd, og lyd skremmer. Og alle vet at da rømmer fisken unna, og når fisken rømmer unna et område er det lite for fiskeren å foreta seg der, ergo blir man “jaget” bort fra feltet !

Ja, det var jo en enkel og grei måte å beskrive seismikkens bakside både for fiskeren og fisken på, så takk for det Per Roger.

Per Roger:

Jeg mener det verste med beskrivelsen av seismikk er bruken av termen “lyd” eller “lydbølge” for å beskrive hva luftkanonene genererer. Det er mildest talt upresist selv om jeg registrerer at til og med Havforskn.instituttet bruker begrepet på sine hjemmesider.

Seismikkskytinger er avfyringer av luftkanoner ca. hvert 10. sekund mens fartøyet som sleper dem etter seg beveger seg forover med ca. 5 knops fart (tett på 10 km/time). Luftkanonene henger ca. 18 meter under havflaten slik at ikke effekten skal synes på overflaten for dem som måtte befinne seg i nærheten. For da kan man risikere å gi et reellt inntrykk av de voldsomme eksplosjonene under vann.

Seismikkfartøyet beveger seg fram og tilbake i såkalte linjer over områdene slik at nærmest hver kvadratmeter blir bombardert.

Trykkbølgene kanonene utløser er voldsomme. Det må de være fordi sjokket i vannmassene må være kraftig nok til å kunne forplante seg ned i bergmassene under havbunnen etter å ha passert tildels flere hundre meter med sjøvann før de når bunnen. Og trykkbølgene må være kraftige nok til at signalene kan registreres ved overflaten når de returnerer etter å ha vært anslagsvis 5 til 7 kilometer under havbunnen.

Kan noen da unngå å fatte hvor alvorlige disse trykkbølgene er for alt liv på, under og over havflaten som måtte befinne seg i nærheten?

Er noen ennå i tvil om at dette påvirker fiskerier i tilgrensende områder? For ikke å snakke om i de samme områdene…

For å spørre, siden jeg ikke har peiling. Disse trykkbølgene kan vel i værste fall drepe fisken og fiskeyngelen som er i nærheten også? Siden jeg antar at virkningen blir den samme som etter at en dynamittkubbe er sluppet i sjøen og disse trykkbølgene kan jo drepe fisken eller tar jeg helt feil?

Det finnes bare en seriøs norsk rapport om seismikkskytinger. Oljeindustrien betalte det den kostet, men i ettertid har man knytt igjen pengesekken. Man vil ikke vite mer. Rapporten fra 1993 i regi av Havforskn.instituttet viser skremmeeffekter ut i alle retninger på *minst *18 nautiske mil.

Årsaken til resultatet på 18 nautiske mil var at de ikke forsket på effektene lengre unna. Man hadde rett og slett ikke satt garn og line i havet lenger unna der skytingene foregikk.

18 nautiske mil er ca. 33-34 kilometer mens Heike Vester i 2010 gjorde lydopptak av seismikkskytinger som var minst 170 km unna. Et forskerteam gjorde for noen år siden lydopptak av seismikk 3000 km unna…

Man trenger ikke å være professor for å skjønne at bare den største fisken – (riktigere formulert = den fisken med mest fart) er istand til å rømme vekk fra trykkbølgene. Dette er ren logikk.

Dette betyr at all den fisken som ikke er istand til å komme seg unna (= den minste fisken = yngel) blir kraftig disponert for trykkbølgene, gjerne gjentatte ganger på grunn av at seismikkfartøyene beveger seg fram og tilbake i tette linjer.

Det er klart at mye av denne fisken dør før eller siden. Det finnes en australsk rapport som viser varig nedsatt hørsel på fisk utsatt for seimikkskytinger.

Vi vanlige folk skjønner da at når et av fiskens viktigste organer er satt ut av drift, så vil den ikke være verken istand til å forsvare seg for angrep eller være istand til å finne mat.

Det finnes en rapport som viser at individer innenfor noen få meter fra kablene dør med en gang. Problemet er at man ikke kan si noe om hvor langt fisk må være unna kablene for å unngå å få dødelige skader slik at den dør som følge av trykkbølgene (ikke momentant).

Dette er noe av det som oljeselskapene ikke vil snakke om og henviser til forskning. Men om du presser John Dalen eller hvilken som helst annen marinbiolog så blir han/hun til slutt nødt til å innrømme at det meste om skadevirkningene av seismikkskytinger vet man rett og slett ikke.

Dynamitt ble brukt i fiskerier helt fram til 1938. Da ble det forbudt. Dynamitt ble tidligere brukt under seismikkskytinger, men ble erstattet av luftkanoner etter protester fra fiskere. Men luftkanonene gjør samme jobben – det samme trykket må genereres.

Og, ja, dynamitt dreper fisk.

Takk for avar. Bjørnar. Jeg kom til bunns her derfor har det gått lang tid, beklager det.
Den australske rapporten var interresant å lese. Derfor har jeg prøvd meg på en oversettelse av noe av den.

“Fisken anvendt i eksperimentene var rosa snapper, en kommersielt viktige art. De ble plassert i bur i bukten ved varierende avstander fra en luft-pistol, og utsatt for ulike nivåer og repetisjoner av lyd fra den.

Forskerne undersøkte mikroskopisk fiskens ører ved ulike intervaller etter eksponering deres. De som ble undersøkt etter bare 18 timer hadde allerede tydelig hull hvor sansecellene hadde gått tapt. Den siste gruppen, undersøkt etter 58 dager hadde de mest avanserte skadene.

“Selv om vi vet at fiskene kan regenerere hårcellene i øret, tyder skadene i ørene av den rosa snapperen på regenerering, selv om det skjedde over 58 dager, og ikke motvirket tap av celler som følge av sonisk forstyrrelser,” avsluttet teamet med å si.

Professor Arthur Popper advarer om at det ikke er kjent om rosa snapper er mer – eller mindre – sensitive enn andre arter til intens lyd, og at fisken som ble studert ble buret inne og kunne ikke svømme bort fra lydkilden.

“Men, har ved atferdsmessige studier vist at noen fisk eksponert for luft-pistol signaler vise desorientert svømming atferd,” sa han."

Annonse

Nye bilder