LoVe Petros paneldebatt på Sortland 16.04.2013

Stemningen under LoVe Petros årsmøte på Sortland 16.04.2013 ble nok ikke som forventet takket være at mange motstandere av olje i LoVeSe viste sine ansikter og ikke minst sine stemmer. FrP’s Siv Jensen fikk muligens en anelse om at det likevel kanskje ikke er særlig stor entusiasme i lokalbefolkningen for olje på fiskefeltene.

For det er nettopp på kystens og kystfiskernes hevdvunnede fiskefelter at Ørjan Robertsens organisasjon ønsker evigvarende seismikkskytinger og andre oljeaktiviteter med de effekter det har på havmiljøene og fiskeriene.

Hadsels FrP-ordfører Kjell Børge Freiberg sa under debatten blant annet at «hvis Bjørnar Nicolaisen har hatt rett, så forundrer det meg at det enda er fisk i sjøen. Men jeg konstaterer at til tross for seismikken som er skutt, så har det aldri vært fanga mer torsk her. Jeg tror vi skal bare slå fast at seismikk har en skremselseffekt der og da, men thats it.»

Nå er det aldri så galt at det ikke er godt for noe. Kommentaren viser at Kjell Børge Freiberg faktisk ikke skjønner konsekvensene av skytingene som foregikk på sommerstid i 2007, 2008 og 2009 eller det mest basale om fiskeriene og livet i havet. Dette til tross – vi er mange som merker oss at han kjemper med nebb og klør for å beholde trålerne og fisken i Hadsel – forstå det den som kan.

Siden vi kystfiskere har påtatt oss et ansvar med å informere våre politikere om realitetene og konsekvenser av oljevirksomheter på eller i nærheten av fiskefeltene, så skal jeg forsøke og forklare hvorfor Freiberg ikke skjønner bæra.

På den tiden av året det ble skutt i LoVeSe var skreien i Barentshavet. Der er den mesteparten av året sier havforskerne. Skreien begunstiger kysten vår med elskovsbesøk fra begynnelsen av desember av og oppholder seg her om vinteren mens den spiller og gyter. Uten å belaste menneskene for utgifter bringer den seg selv inn til kysten slik at vi på billigst mulige måte kan fange den gjennom 3 vintermåneder. Den var med andre ord i Barentshavet da Freibergs «forundersøkelser» i 2007, 2008 og 2009 fant sted og seismikkeksplosjonene i LoVeSe fikk ingen følger for torsken som da ikke var i LoVeSe.

Freibergs «forundersøkelser» fikk derimot katastrofale følger for den delen av fiskeriene som kysten skal leve av resten av året. Storseien, for eksempel, forsvant og er ennå ikke vendt tilbake til fiskefeltene i LoVeSe. Det er nå gått 4 – fire – år siden siste skyting og storseien – det viktigste fiskeslaget for LoVeSe utenom skreien, glimrer med sitt fravær. Vi blør altså ennå.

Og dersom Freiberg ønsker flere faktaopplysninger om konsekvenser av seismikkskytinger bes han skaffe seg og lese Andøy Fiskarlags rapport. Freibergs potensiale for heving av eget kunnskapsnivå er utvilsomt stort. Rapporten har ikke kostet samfunnet èn eneste krone i motsetning til LoVe Petros sterkt tendensiøse og subsidierte «meningsmålinger» om hva folket her mener om olje på fiskefeltene.

Det er derfor ikke så rart at Siv Jensen i FrP går for olje i LoVeSe. Når hun selv ikke har forutsetninger for å forstå det umulige i såkalt «sameksistens» mellom olje og fiskerier, så regner hun selvsagt med at hennes egen lokale ordfører vet hva han snakker om. Men det gjør han altså ikke – landkrabbe som han er.

FrP-lederen har nå fått forklart hvorfor LoVeSe ikke kan sammenlignes med Nordsjøen. Hvis hun i tillegg leser rapporten hun fikk overlevert så håper vi på litt mer nyanserte meninger om «olje i Lofoten» i tiden som kommer. FrP har kanskje sitt største folkegrunnlag i deler av landet hvor innvanding skaper større utfordringer enn i distriktene. Motstanden mot olje i matfatet har først og fremst sitt folkegrunnlag i de deler av vårt felles og kjære land hvor befolkningen er avhengig av evigvarende naturressurser og nærmest som en refleks da skjønner umuligheten i såkalt «sameksistens» og hva dette egentlig handler om. Det er litt av samme greia…

Bjørnar Nicolaisen, kystfeskar.

Vist 544 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Det hadde vært fint om kystfeskar Bjørnar Nicolaisen skrev hvem som var med i panelet for oss uinvidde. Siv Jensen fra Frp er det referert til flere ganger, var hun den eneste i panelet og i tilfelle hun ikke var det, var det flere som var av samme mening som henne?

I panelet:

Lilian Rasmussen, ordfører og leder i Lofotrådet (mot olje i LoVeSe slik jeg tolket det)

Siv Jensen, FrP-leder (klar tilhenger av olje i LoVeSe)

Kjell Børge Freiberg – ordfører i Hadsel (klar tilhenger av olje i LoVeSe)

Audun Lysbakken, SV-leder (klar motstander av olje i LoVeSe)

Ser man det.

Annonse

Nye bilder