Workshop i Kabelvåg

Hva mener du?

Vi er forskere fra Bergen som organiserer en workshop i Kabelvåg i neste uke. Vi ønsker å høre hva folk i Lofoten mener om oljeutbygging i Lofoten-området, for eller i mot: Hvilke hensyn veier mest og hvorfor?

Workshopen finner sted i Nyvågar rorbuhotell den 14. juni fra kl. 12:00 til 15. juni kl. 15:30. Måltider og overnatting blir påspandert.

Vi har påmeldte, men ønsker flere. * Er du interessert i å være med?*

Send en e-post til kjellrun@imr.no!

Workshopen er en del av et forskningsprosjekt som er et samarbeid mellom Senter for vitenskapsteori (Universitetet i Bergen) og Havforskningsinstituttet i Bergen.

Vennlig hilsen,
Kjellrun Hiis Hauge
Havforskningsinstituttet

Vist 569 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Fisk eller olje?

Dagens Værøy og Røst fremstår som et av de mest produktive samfunnene langs hele norskekysten.Årlig omsettes det verdier der for mer enn 700 millioner kr..D.v.s.at det produseres fisk for ca.800 tusen kr.pr innbygger som eksporteres.Fiske er den store bærebjelken for øykommunene ytterst i Lofoten.Gjennom årtusen har øyfolkene høstet av “den blå åkeren”Tørrfiskeksport kan spores helt tilbake til vikingtiden.Dette må være Norges desidert eldste eksportvare.Tørrfiskeksporten lever i beste velgående.

I “nærmeste framtid” åpnes kanskje våre fiskerike havområder for omfattende olje-og gassutvinning.Noen tror dette vil gi mange positive ringvirkninger for øysamfunnene.Det har vært snakk om flere arbeidsplasser.Men har vi egentlig noen grunn til å juble?

Hvilke fordeler får Værøy,Røst og Lofoten forøvrig?
Nærheten til evt oljeplattform=arbeidsplasser?
Mange har en forestilling om at oljeutvinning utenfor Lofoten vil føre til økt lokal sysselsetting.Aktiviteten vil til en opplysning foregå på en oljeplattform.Det ansettes såvidt jeg kan forstå ikke ansatte i oljebransjen utfra nærhet men utfra kvalifikasjoner.Det er derfor ikke belegg for å si at oljevirksomhet vil skape alternative arbeidsplasser.

Ilandføring på Værøy,Røst eller i Lofoten?
Dersom det åpnes for gassutvinning i vårt nærområde,kan det da bli aktuelt med ilandføringsanlegg?Verken Røst eller Værøy har store nok friarealer til å bygge ut til et slikt ilandføringsanlegg.Er dette noe som er aktuelt i eks. Lofoten?
Man bør kanskje parkere argumentet om at petroleumsindustrien vil medføre store industrielle ringvirkninger i Lofoten og Vesterålen?

Vil det gå en oljeledning rett i noen av kommunekassene i Lofoten eller Vesterålen?
Vil noen av de mange kommunene i Lofoten og Vesterålen kunne kreve inn en evt.eiendomsskatt knyttet til fremtidige rørledningsinstallasjoner under vann?For at man i det hele tatt skal kunne argumentere for et slikt krav,så må det også innføres eiendomsskatt for det øvrige næringsliv.Da hadde det blitt krevd eiendomsskatt for strømkabelen til Værøy og Røst.Det er i beste fall naivt å tro at det vil gå en “oljeledning i kommunekassene i Lofoten og Vesterålen”.

Videre er det god grunn til å spørre seg om kommunene vil få;
Oljevernberedskap?
Vedlikehold av supplybåtene?
Jobben med å rengjøre og male disse?
Får områdenes flyplasser og helikopterplasser en strategisk base for oljeindustrien?
Vil nærområdenes matvarebutikker få ansvaret for matleveranser til plattformene?
Vil det i det hele tatt skje aktiviter som bidrar til at de berørte kommunene får sysselsetting?

Jeg påstår at svaret er nei på alle disse spørsmålene.
Jeg spår at eksisterende baser blir utbygd og at det ellers vil være naturlig å bruke tilbud som eksisterer i mer urbane strøk.Jeg klarer ikke helt å se for meg at helikopter ut til plattformen på tur fra Bodø vil ta turen innom Røst for å handle dagligvarer.På det beste kan jeg innrømme at supplybåten kanskje søker nødhavn på Værøy.Oljevernberedskap er latterlig i disse strøkene.Hvem i all verden kan finne på å si at småbåtfiskerne skal ta seg av denne delen,og til hvilken lønn?Personer som uttaler slik tøv kan ikke ha snøring om hvordan været herjer store deler av året.StatoilHydro sitter trygt på sine kontorer å forteller oljeeventyr må jeg si.Det er flau underholdning å være vitne til pr kåte ordførere i de aktulle områdene innynder seg til hva da?I beste fall en invitasjon til julebordet?

Hvorfor skal vi risikere en så viktig fornybar ressurs?
Man kan trygt si at Lofoten og Vesterålens kommuner tjener svært,svært lite på oljevirksomhet utenfor disse områdene.Vi får ingen av de fordelene de lokker med,-og sitter bare igjen med ulempene.Innbyggerne i de to ytterste kommunene og flere er helt avhengige av fiskerinæringen,-disse vil da bli skadelidende.I første omgang dreide det seg om arealkonfliker,men på sikt kan petroleumsindustrien bli en katastrofe for en av de viktigste fornybare ressursene vi har.
Hvem er ansvarlig?Du og jeg som lever i et demokrati med folkevalgte politikere som bestemmer stort og smått.Står Staten eller oljenæringen som staten har eierinteresse i ansvarlig?Hvem vil forsvare dette ovenfor fremtidige generasjoner.Dagens grunnskoleelever rekker ikke engang å bli pensjonister før oljeeventyret er over.

Gunn Elin, jeg er så enig med deg, en absolutt herlig skrevet kommentar som fikk meg til å dra på smilebåndet både titt og ofte.

Stedet ,ommet ,eg p, Barbara Hepworth Museum og sin hage i ST. lves (UK) , med sin betagende beliggenhet pa kysten, og det er atmosfaere av kunstnerisk eksperiment. Nokkelelemented som utloste denne foreningen var utenfor hovedinngangen. en stor hvit stein med flere hulrom fylt med regnvann, en utskaret egg liggende i en hvis disse hulrommene. Dette er ikke den stykke de motstand’ av museet, men det var rorende. art med skjonnhet og enkelhet i naturen akkurat som kunstgjenstander inne i museet (verksted og butikk) glass og kermikk. binaereopsjoner.eu

Annonse

Nye bilder