Den norske modellen.

I verdens rikeste land skulle man kanskje tro at våre forsknings – og utdanningsinstitusjoner rangerte i toppen på verdensbasis, men slik er det altså ikke. Vårt største universitet ligger på omtrent hundre-og-noen-og-syttiende-plass mens universitesledelse og politikere river seg i håret og ikke forstår bæra av hvorfor det er slik. De siste ukene kan ha gitt noen av svarene på det.

UIB og HI skal skyte seismikk
For når Universitetet i Bergen (UIB) får med Havforskningsinstituttet (HI) på laget og skal skyte seismikk på fiskefeltene rundt Andøya så bør det ringe alarmklokker for noen og enhver av oss. Hvor galt kan det egentlig gå før vi i panikk blir nødt til å trekke i håndbrekket? Tenke seg til at «vårt eget» HI er på lag med oljeindustrien for å utradere resten av fiskerinæringa!

Mangler kunnskaper
Argumentene de bruker er at de mangler kunnskaper om bergartene på Siragrunnen utenfor Vestlandet hvor det bores etter olje, Andøy skal selvsagt betale regningen. Samtidig foregir UIB at de ikke har kunnskaper om hvilke konsekvenser seismikkskytinger har for fiskerier og naturbasert reiseliv. Mon tro om HI fatter denne skissa da?

Skremmeeffekter og massedrap
En samlet fiskerinæring i Norge er enige om at seismikkskytinger er sterkt negative for fiskeriene, hovedsaklig på grunn av at fisken blir skremt bort fra fiskefelter og maten sin. Dette støttes av seriøse forskningsrapporter – først og fremst HI’s egen rapport av 1993 hvor de konkluderer med omfattende konsekvenser som reduserte fangster for fiskere minst 34 km unna luftkanonene. Vi vet også at ute i en ikke fullt så oljesmurt verden kobles nå massestrandinger av kval mot seismikkskytinger mens oljeindustriens mange direktører gjør sitt ytterste for å dekke over fakta. Kollaps i sjøfuglbestander kompletterer katastrofen.

Skjulte informasjon
Da Fiskeridirektoratet ba UIB om å involvere fiskere på Andøya i planleggingen «glemte» UIB dette og vi fikk først vite om de forestående skytingene fire dager før høringsfristen gikk ut. I tillegg holdt UIB tilbake informasjon da de ble spurt om ytterligere info og først under folkemøtet på Andenes 01.09.2013 innrømmet UIB at kanonene de skal bruke gerererer 240 db trykk i vannsøylen – et trykk som dreper alt liv nær kanonene og skremmer fisken over alle hauger og der blir den i lang tid.

Stikker av fra regningen
UIB står handnakket på at de skal gjennomføre skytingene og at de ikke skal betale lokalt næringsliv for tapet man kommer til å lide på grunn av skytingene. Det samme sa Oljedirektoratet i 2007, men måtte betale ut erstatninger over en lav sko og til og med kjøpe fiskere bort fra fiskefeltene i 2009. Men UIB skal sammen med HI gjennomføre skytingene som i all hovedsak er finansiert av oljeselskaper og på toppen av alt stikke av fra regningen.

Framtidige næringer i nord
UIB og HI er på denne måten med på å utradere grunnlaget for den typen bærekraftige næringer som en samlet nasjon har bestemt seg for å satse på i framtida – ifølge diverse offentlige utredninger og den nye sjømatmeldinga.

Systemkorrupsjon?
Hvordan er dette mulig? Personlig finner jeg ikke annen forklaring enn en omfattende slags systemkorrupsjon mye forårsaket av at næringslivet har for stor binding til utdannings og forskningsinstitusjonene – i dette tilfellet representert med UIB og HI. Lignende bindinger finnes på alle andre universiteter i Norge. Men det tegner seg et mer komplett og gjennomsyret bilde når jeg på nytt oppdager at korrespondanse forsvinner fra en varslers mailboks… Og jeg lurer virkelig på om UIB og HI egentlig skjønner graden av korrupsjon og hvem som de har på sitt lag som er så mektige at de kan gå inn på min mailboks og slette det som ikke passer for oljeindustrien.

Og er det noen som tror at dette skal bli bedre med oljeindustriens Erna med roret?

Bjørnar Nicolaisen, kystfisker og varsler.

Vist 410 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Jeg tror ikke det ser så mørkt ut med fisken i de nordlige farvann. Hva kommer det av at det er mere fisk i dag som det ikke har vert siden etter siste krig. Og da ble det senket flere tusen skip fra Skottland til Murmansk.
Hvor mye olje ble tilført havet i disse 5 årene? Men fiskemengden bare økte. Her trengs en fornuftig forklaring.
I Norskehavet og i Barentshavet har det vert boret etter olje, og seismikk har det vert drevet i mange år. Men fisken bare øker i mengde.???? Jeg vil ikke påstå at jeg er en sympatisør for oljeprodusentene, men ønsker et svar på mine undringer ovenfor. God halg.

Annonse

Nye bilder