Lofoten som nasjonalsymbol

Olje, klima, mljø og Lofoten er etterhvert blitt en viktig fellesnevner i viktige spørsmål og verdivalg for nasjonen vår, noe som også gjenspeiler seg i de pågående regjeringsforhandlinger.

Etter sigende er dette spørsmålet et av de viktigste sakene som må avklares ifbm forhandlingene om ny borgerlig regjering. Forleden fikk jeg besøk på kontoret mitt av Tysklands største Tv kanal og intervjuet om denne saken. Dette forteller meg at temaet også er svært interessant internasjonalt.

Som Lofotordfører føler jeg meg på en måte stolt over at vår region får så mye oppmerksomhet og er fremhevet som så “viktig” for nasjonens fremtid på mange områder? På den annen side er det ganske krevende å stå midt oppi dette lokalt – å håndtere og balansere begge sider i saken til beste for regionen, nemlig for min del at oppmerksomheten og ressursene skal gi seg utslag i lokal nærings og samfunnsutvikling.

Som ordfører i den største kommunen i regionen har jeg tilatt meg å innta et ganske pragmatisk syn på saken, hvorav jeg bestemt mener at dersom vi skal kreve å høste fordeler av lokale ressurser så må vi innta en positiv holdning med bestemte krav i denne prosessen. Skulle prosessen eller de pågående regjeringsforhandlingene ende med et nei, ja så kan vi vel heller ikke kreve kompensasjon for å velges bort, dersom vi lokalt også sier nei?

Utaktisk dersom dette blir resultatet spør du meg, men spør du andre som er ensidig overbevist på en av sidene av ideologiske eller andre grunner, feks hensyn til fiskeriene, så får jeg kanskje beskjed om at jeg mangler ryggrad eller skal tekkes begge sider?

Dette handler egentlig for meg om realpolitkk! Hva kan vår region få ut av dette? Hva tjener fremtiden og mine/dine barn sine muligheter i regionen? Hvilken ny vekskraft, infrastruktur og aktivitet kan vi få i lokalt næringsliv og samferdselssektoren med oljeaktivitet? Hva kan vi få til uten?

Etter mitt syn har motstandsbevegelsen spilt en meget viktig balanserende rolle i denne saken, og stor honnør til dem.. Jeg har også erfart at oljebransjen ikke først og fremst er interessert i lokale ringvirkninger i Lofoten – det må evt komme gjennom politisk press ved en konsekvensutreding via stortinget.

Derfor tenker jeg at det er viktig for oss lokalt og regionalt å stå i det – og stå sammen, å kreve ringvirkninger lokalt, enten det blir eller ikke blir oljeaktivitet i LoVeSe de neste 4 årene.

Vist 331 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Jonny Finstad. Du er ganske rund i kantene i ditt innlegg. Men jeg forstår deg. Det er mange som banker på døren og vil ha sin sak fremst i bunken. Jeg syns du skulle si i klartekst at en konsekvensutredning er det beste for Lofoten. Med en slik vil alle fakta komme på bordet. Både det som vil være positivt for regionen og det som vil falle negativt ut. Den rettselen for en konsekvensutredning som det fokuseres så på fra fiskerhold og miljø tror jeg faller i stor grad på egeninteresser. Nei la en slik utredning komme på bordet. Da kan de først bli mere forståelig de protestene som hagler rundt ørene til stadighet. Men i forbindelse med en eventuell oljeaktivitet tror jeg ikke at Lofoten vil få noe mere ut av det en oppgaver for verkstedindustrien og arbeidsplasser, som i seg selv er bra for regionen. Olje/gass tror jeg ikke kommer i land i disse regionene som dette omfatter. Ha ei fin helg. Alle om de er for eller i mot.

Annonse

Nye bilder