Forum: Åpent forum

Troms SP's skuespill i Harstad 30.08.2011.

Mens FN’s klimapanel nylig har kommet med en ny og alarmerende rapport er mediene fulle av meninger tilknyttet den pågående personstriden i Senterpartiet og hvilket veivalg partiet skal ha inn i framtida. Skal man satse på olje eller skal framtida være grønn? Mens vi venter på at SP skal løse sine problemer internt er det betimelig å referere til en hendelse to og et halvt år tilbake i tid. På kaia i Harstad ble det gjort en urframførelse på det jeg kaller for et enakters skuespill regissert og iscenesatt for den nye Olje og Energiministeren – Ola Borten Moe.

Ministeren hadde på forhånd vært ute i lokale media og bedt om innspill fra fiskerinæringen. Undertegnede var med på innspillsmøte både i Harstad og på Stokmarknes for å få presentert Andøy Fiskarlags nye rapport «Konsekvenser av seismikk» for politikere og ministeren og gi erfaringsbaserte innspill til ministeren. Men da jeg etter møtet i Harstad forsøkte å få ministeren i tale hadde han ikke tid fordi «det skulle skje noe nede på kaia», som han sa.

Nede i flytebrygga traff jeg fisker og SP-politiker Sigvald Berntsen fra Senja. Han hadde fått lånt seg en sjark i Harstad og med en yngre fisker som «sannhetsvitne» var hans budskap til ministeren at «det sittende fiskeriregimet i Norge er en større trussel mot fiskeriene enn olja er!». Han framførte for ministeren at en bedre fiskeripolitikk ville være at den nyetablerte yngre fiskeren måtte få fri tilgang til å kjøpe seg flere fiskekvoter – såkalt strukturering for fartøyer under 11 meter – ellers kom fiskerinæringa til å gå dukken.

Berntsen er selv eier av et større fiskefartøy og har økonomisk interesse i å kunne kjøpe fiskerirettigheter fra mindre fartøyer for å bedre inntekten sin. Han er i tillegg til å være SP-politiker også sentral i Fiskarlaget Nord (Troms og Finnmark) som representerer veldig mange fiskebåtredere med såkalte «stand-by-kontrakter» for oljeoperatørene i nord. Man kan dermed legitimt hevde at han er mer eller mindre tvunget til å spille på lag med «olja» fordi man ikke tør kritisere hånden som rekker fram maten. Berntsen er altså økonomisk avhengig av oljeselskapene og det blir nærmest en logisk slutning å tenke at neste trinn var å gjøre døren høy og porten vid på fiskefeltene for de samme aktørene.

Duoen som geleidet ministeren ned på kaia var ingen ringere enn Troms SP’s Irene Lange Nordahl og Ivar Prestbakkmo. Ingen av disse var interessert i å diskutere den medbrakte og ferske rapporten – med for dem upopulære konklusjoner – fordi de hadde en «jobb» å gjøre med å la ministeren få støtte for deres store prosjekt fra en fisker; konsekvensutredning (åpningsprosess) av Lofoten, Vesterålen og Senja. Selvsagt hadde man sørget for at enakteren på kaia ble dekket av NRK.

Jeg skal ikke spekulere i Sp-politikeres motiver for å lage et slikt opptrinn etter alt bråket rundt seismikkskytingene i LoVeSe (2007, 2008 og 2009). Det er dog godt forståelig at ministeren sammen med sin daværende rådgiver hadde et fellesskap med representantene for Troms SP. Både Trøndelag og Troms ser for seg store inntekter og høy sysselsetning ved framtidige oljeetableringer. Det samme gjør forøvring mange politikere i Nordland hvor framstående politikere til og med i Lofoten og Vesterålen har opptrådt som om man skulle være «kjøpt og betalt» for oljeetableringer, men har i ettertid blitt sittende med skjegget i postkassa da det framtidige olje- og gassfeltet Aasta Hansteen ikke ga oljekontrakter nordaførr.

Ola Borten Moes sviktende dømmekraft ble displayet ganske godt i alt han foretok seg som minister etter enakteren på kaia i Harstad. Og spørsmålet er da – kan dette være en viktig årsak til personstriden innad i Senterpartiet?

Bjørnar Nicolaisen, partipolitisk uavhengig kystfisker og varsler.

Lofoten som nasjonalsymbol

Olje, klima, mljø og Lofoten er etterhvert blitt en viktig fellesnevner i viktige spørsmål og verdivalg for nasjonen vår, noe som også gjenspeiler seg i de pågående regjeringsforhandlinger.

Etter sigende er dette spørsmålet et av de viktigste sakene som må avklares ifbm forhandlingene om ny borgerlig regjering. Forleden fikk jeg besøk på kontoret mitt av Tysklands største Tv kanal og intervjuet om denne saken. Dette forteller meg at temaet også er svært interessant internasjonalt.

Som Lofotordfører føler jeg meg på en måte stolt over at vår region får så mye oppmerksomhet og er fremhevet som så “viktig” for nasjonens fremtid på mange områder? På den annen side er det ganske krevende å stå midt oppi dette lokalt – å håndtere og balansere begge sider i saken til beste for regionen, nemlig for min del at oppmerksomheten og ressursene skal gi seg utslag i lokal nærings og samfunnsutvikling.

Som ordfører i den største kommunen i regionen har jeg tilatt meg å innta et ganske pragmatisk syn på saken, hvorav jeg bestemt mener at dersom vi skal kreve å høste fordeler av lokale ressurser så må vi innta en positiv holdning med bestemte krav i denne prosessen. Skulle prosessen eller de pågående regjeringsforhandlingene ende med et nei, ja så kan vi vel heller ikke kreve kompensasjon for å velges bort, dersom vi lokalt også sier nei?

Utaktisk dersom dette blir resultatet spør du meg, men spør du andre som er ensidig overbevist på en av sidene av ideologiske eller andre grunner, feks hensyn til fiskeriene, så får jeg kanskje beskjed om at jeg mangler ryggrad eller skal tekkes begge sider?

Dette handler egentlig for meg om realpolitkk! Hva kan vår region få ut av dette? Hva tjener fremtiden og mine/dine barn sine muligheter i regionen? Hvilken ny vekskraft, infrastruktur og aktivitet kan vi få i lokalt næringsliv og samferdselssektoren med oljeaktivitet? Hva kan vi få til uten?

Etter mitt syn har motstandsbevegelsen spilt en meget viktig balanserende rolle i denne saken, og stor honnør til dem.. Jeg har også erfart at oljebransjen ikke først og fremst er interessert i lokale ringvirkninger i Lofoten – det må evt komme gjennom politisk press ved en konsekvensutreding via stortinget.

Derfor tenker jeg at det er viktig for oss lokalt og regionalt å stå i det – og stå sammen, å kreve ringvirkninger lokalt, enten det blir eller ikke blir oljeaktivitet i LoVeSe de neste 4 årene.

Den norske modellen.

*I verdens rikeste land skulle man kanskje tro at våre forsknings – og utdanningsinstitusjoner rangerte i toppen på verdensbasis, men slik er det altså ikke. Vårt største universitet ligger på omtrent hundre-og-noen-og-syttiende-plass mens universitesledelse og politikere river seg i håret og ikke forstår bæra av hvorfor det er slik. De siste ukene kan ha gitt noen av svarene på det. Les mer…

SPE Northern Norway & Petro Arctic Petroleumsseminar, Harstad 17 september

SPE Northern Norway og Petro Arctic inviterer til Petroleumsseminar i tre deler på Høgskolen i Harstad og på Thon Hotel Harstad/Hoelstuen tirsdag 17 september. Her vil du få muligheten til å bli kjent med “gamle” og “nye” selskaper i regionen før SPE-foredraget senere samme dag.

Seminaret er gratis, men vi ønsker at du melder deg på. Hvis du vil delta på middag på Hoelstuen, koster det 100 kroner.

Påmelding her

Del I:

Kl 11:30 Petro Arctic ønsker velkommen, Kurt Jørgensen

Kl 11:45-12:15 “Status på nord-norsk sokkel”, TBA, Statoil ASA Harstad

Kl 12:15-12:45 Det Norske gir oss en oppdatering, Terje Solheim, Daglig Leder, Det Norske ASA Harstad

Kl 12:45-13:15 “Mulighetsvinduet”, Trond S. Hansen, Banksjef, DNB ASA Harstad

Kl 13:15-14:00 Kaffe/Mingling

Del II, Underskogen – Hvem er de?:

Kl 14:00 I denne delen av programmet skal vi bli bedre kjent med noen nye og kjente ansikter og bedrifter. De får 15 minutter hver.

OTT – Onsite Treatment Technologies AS, Ole Dagfinn Jensen

Bedriftskompetanse AS, Frank Robert Skogli

What if AS, Kjetil Odin Johnsen

NLI AS, Kurt Myklebust

Nordnorsk Skipskonsult AS, Thomas Myhre

“Digital Advantages in Seabed Monitoring Solutions”, John Even Lindgård, Vice President, OCTIO AS

Del III, Faglig påfyll og middag i regi av SPE Northern Norway:

Kl 19:30-20:00 Sosial samling på Thon Hotellet (6 etg)

Kl 20:00 Hani Al-Khalifa fra Saudi Aramco deler sin internasjonale erfaring rundt temaet: «Produced Water Re-Injection: Flexibility vs. Efficiency» http://www.spe.no/harstad/index.cfm?id=383734

Ca kl 21:00 Middag på Hoelstuen.

Petro 2013

Oljekonferansen du ikke må gå glipp av!

Tiden er inne!

  • Veien mot nord
  • Hvem skal vi stemme på? Politisk debatt
  • Fundamentene for fremtidig vekst
  • Skråblikk

På konferansen blir det høyaktuelle foredrag av statsråd, toppledere i oljeselskaper, Oljedirektoratet , samt representanter fra leverandørindustrien.

Vel møtt i Harstad – oljebyen i nord – onsdag 28. august og torsdag 29. august!

Info og påmelding:

Dato:
28.-29.August 2013

Sted:

Rica Hotell Harstad, dette må bestilles av konferansedeltaker. Info:

E-post: resepsjon.gnh@nordic.no

Telefon: 77003000 Oppgi bookingkode: Petro

Program:

Klikk her for å laste ned program

Klikk her for å se mer info

Påmeldingsfrist: 15.august 2013 – for påmelding klikk her (og deretter velg fane “påmelding”)

Konferansepris:

  • NPF medlem: NOK 5.250,- + 25% MVA
  • Andre deltakere: NOK 5.950,- + 25% MVA
  • Studenter: Kr 950,- inkluderer 2 lunsj og kaffepauser (ikke middag)

Arrangør:

NPF – avdeling Harstad og de andre NPF avdelingene i Nord-Norge.

Workshop i Kabelvåg

Hva mener du?

Vi er forskere fra Bergen som organiserer en workshop i Kabelvåg i neste uke. Vi ønsker å høre hva folk i Lofoten mener om oljeutbygging i Lofoten-området, for eller i mot: Hvilke hensyn veier mest og hvorfor?

Workshopen finner sted i Nyvågar rorbuhotell den 14. juni fra kl. 12:00 til 15. juni kl. 15:30. Måltider og overnatting blir påspandert.

Vi har påmeldte, men ønsker flere. * Er du interessert i å være med?*

Send en e-post til kjellrun@imr.no!

Workshopen er en del av et forskningsprosjekt som er et samarbeid mellom Senter for vitenskapsteori (Universitetet i Bergen) og Havforskningsinstituttet i Bergen.

Vennlig hilsen,
Kjellrun Hiis Hauge
Havforskningsinstituttet

Offisiell video fra SPE Workshop in Arctic Norway

20-21 mars ble det arrangert en workshop om økt oljeutvinning med 85 deltakere fra inn- og utland i Harstad. Se videoen her.

LoVe Petros paneldebatt på Sortland 16.04.2013

Stemningen under LoVe Petros årsmøte på Sortland 16.04.2013 ble nok ikke som forventet takket være at mange motstandere av olje i LoVeSe viste sine ansikter og ikke minst sine stemmer. FrP’s Siv Jensen fikk muligens en anelse om at det likevel kanskje ikke er særlig stor entusiasme i lokalbefolkningen for olje på fiskefeltene. Les mer…

Møte i Society of Petroleum Engineers i Harstad

Society of Petroleum Engineers (SPE) Northern Norway er en faglig og sosial forening for ansatte i oljebransjen og andre interesserte. SPE er en verdensomspennende organisasjon med 104 000+ medlemmer.

Vi arrangerer jevnlig sosiale og faglige møter der alle interesserte er velkomne. Neste arrangement er 4. mars på Thon Hotel i Harstad, der SPE Distinguished Lecturer Tor Austad (Universitetet i Stavanger) besøker Harstad for å gi oss følgende foredrag: “Smart Water” Flooding in Carbonates and Sandstones.

Hvor:

- Thon Hotel Harstad, Øverste Etasje
- 4 mars
- Vi starter 18.30 for networking/sosialt
- Foredraget starter 19.00, og varer i ca 45 minutter
- 2 retters middag på Hoelstuen
- Kr 200 for ikke medlemmer av SPE
- Kr 100 for medlemmer av SPE
- Kr 100 for studenter

Meld deg på via denne linken: https://www.deltager.no/spe_meeting_4_march_2013

NB: Hvis du kun ønsker å komme på foredraget, trenger du ikke registrere deg eller betale.

Flakstadordfører legger ned olje-veto (Lofotposten)

- Jeg føler jeg har nok kunnskap til å si nei til konsekvensutredning og oljevirksomhet. Selv om miljøfaren ved virksomheten er liten, er det andre forhold som taler mot. Det vil bli omtrent umulig å få sameksistens mellom fiskeri og olje på den smale sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen, sier ordfører i Flakstad, Stein Iversen, i Lofotposten 19. februar.
Les hele saken om at ordfører Stein Iversen legger ned veto mot krav om konsekvensutredning i Lofotrådet

Konsekvensutredning i Lofoten

Her om dagen gjorde parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, – det kjent at et flertall i programkomiteen, som snart skal levere et forslag til partiprogram for neste stortingsperiode, går inn for å utrede oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
Trykksverta var på langt nær tørr, før helvete i alskens media startet.

Stortingskandidat for Troms SV, Torgeir Knag Fylkesnes sa: ”Hadde det vært olje i helvete hadde Statoil ønsket å konsekvensutrede det.” Debattnivået og sakligheten hos en som aspirerer til plass på Stortinget, er så stupid og teit at vi får heller være overbærende, og la være å kommentere den slags dumhet.
Leder i Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSE, Bjørn Kjensli sa i en aviskommentar at: ”…dette er et angrep på fiskerne.”
Samme Kjensli som ellers er en edruelig og dyktig politiker, farer med det reneste vås i avisartikkelen. Det er nok mer ryggmargsrefleks og følelser i uttalelsen, enn fakta, den godeste Bjørn Kjensli gir til uttrykk her.

Naturvernforbundets gråtekone, – Lars Haltbrekken, kommer med det vanlige oppgulpet, hadde jeg nær sagt. En sammensausing av miljø, fiskeri, fordømmelse av oljeselskapene, og de menneskene som faktisk er for oljeleting i nord, etc. Samt angrep på pro politikere, generelt, – og Statoilsjef Helge Lund spesielt.
Angrepene tar form av den samme kunnskapsløse demonisering og moralisering som går igjen i alle debattfora, der ”vanlige folk” (les, de som er for oljeboring) framstilles som hjernevaskede ofre i oljeselskapenes vold og blir regelmessig idiotforklart.
Mens derimot argumentene mot oljeboring, som er opplest og vedtatt av Naturvernforbundet inntil det komiske, er den eneste ultimate sannheten.

Frederic Hauge, leder av miljøstiftelsen Bellona, – opptrer som vanlig i fri dressur i media, og tar på seg rollen som harm, nasjonal miljøpolitimester, like pompøs som Rimi-Hagen.
Argumentene er de samme, bortsett fra kritikk av Statoil, – da samme selskap er en av sponsorene til Bellona. Man tar ikke livet av gåsa som legger gullegg!
Men Bellona påberoper seg også å forvalte den enest sannhet i oljesaken.

Ungdommene fra Oslo Vest som blir kjørt til Oslo sentrum i pappas Mercedes for å demonstrere mot oljeboring i Lofoten, kan man knapt ta alvorlig i denne debatten. De blander seg med hylekoret i Natur og Ungdom med ukvalifisert synsing om de negative følgene en oljeutvinning her oppe i nord vil medføre. Felles for alle er at de aner ikke hvordan livet i kystdistriktene arter seg, bl.a. fordi de aldri har satt sine bein nord for Sinsenkrysset.

Å innhente mer kunnskap via en konsekvensutredning, må jo være en fordel for både tilhengere og motstandere. Kunnskap er nøkkelen til all virksomhet, og de som tror og mener, i fullt alvor, – at vi vet nok om sokkelen i LoVeSe, er arrogante og kunnskapsløse!
Å hevde at en konsekvensutredning er det samme som en inngangsbillett til oljevirksomhet, er en påstand uten rot i virkeligheten. Dette vet alle som er noenlunde oppegående og oppdatert i oljedebatten, ikke minst basert på fakta om konsekvensutredning i andre potensielle utbyggingsområder.

På søndagsskolen i barndommen sang vi: ”Min båt er så liten og havet så stort”.
Når vi vet at feltene det gjelder, Nordland 6 på 21.600 km2, Nordland 7 på 23.400 km2, og Troms 2 på 5.300 km2, blir det direkte komisk å hevde at det ikke blir plass til fiskerne.
Som kjent er det etablert sikkerhetssoner rundt alle plattformene i norsk sektor.
Denne sikkerhetssonen er på 500 m fra innretningens ytterpunkter der den til en hver tid befinner seg, eller for flytende produksjonsrigger/skip, fra Riser Touch Down (der hvor den fleksible rørledningen treffer sjøbunnen).
Dette betyr at denne sikkerhetssonen for noen innretninger kan være mer enn 500 m fra innretningens ytterpunkt, som igjen betyr at ytterkant-ytterkant på en sikkerhetssone er ca. 1-en kilometer!

Vi får heller ikke en skog av plattformer utenfor LoVeSe, som noen later til å tro, eller liker å gi inntrykk av. I letefasen blir vi sannsynligvis å se kun en eneste plattform utenfor Lofoten, og denne må naturligvis flyttes rundt der det skal bores testbrønner. Basert på seismikk i området, har man identifisert strukturer som framstår som svært lovende for senere funn. Ingen kan med sikkerhet vite størrelsen på de petroleumsressursene som skjuler seg nede i undergrunnen før prøveboring er gjort.

Ut fra forventninger om større drivverdige funn både på Nordland 6 og 7, har samfunnsanalyse selskapet Agenda Kaupang i samarbeid med Statoil skissert tre ulike utbyggingsscenarioer for en første fase av en petroleumsutbygging.
1.
En undervannsutbygging av et oljefelt med noe assosiert gass på Nordland 6, knyttet opp mot et produksjonsskip (FPSO) forankret på feltet, i kombinasjon med utbygging av et gassfelt med assosiert olje på Nordland 7, med ilandføring til en landterminal i Vesterålen.
2.
En undervannsutbygging av et oljefelt med noe assosiert gass nord på Nordland 6, med ilandføring til en enkel oljeterminal i Lofoten, i kombinasjon med utbygging av et gassfelt med assosiert olje på Nordland 7, med ilandføring til en landterminal i Vesterålen.
3.
En undervannsutbygging av et oljefelt med noe assosiert gass lenger sør på Nordland 6, med i landføring til Helgeland eller alternativt Lofoten, i kombinasjon med utbygging av et gassfelt med assosiert olje på Nordland 7, med ilandføring til en landterminal i Vesterålen.
Grunnet værforhold her i området, er alternativ 2 og 3 mest sannsynlig, og da med subsea løsning, dvs. overtrålbare bunnrammer og nedgravde rørledninger inn til landanlegg.

Jo da, det finnes fortsatt fiskere på både Vest- og Sørvestlandet, etter mange og tretti år med oljevirksomhet i Nordsjøen. Alle lever fortsatt i beste velgående, og i sameksistens med oljeindustrien. Det foregår et utstrakt fiske i Nordsjøen hele året, bl.a med båter fra Nord-Norge.
I denne konteksten, blir det å hevde at fiskerne blir fortrengt og jaget fra fiskefeltene i Lofoten, er i beste fall uvitenhet, – både hos fiskerne selv, og oljemotstanderne

Tiden er for forbi hvor de tradisjonelle oljemotstanderne er portvoktere for sannheten vedrørende konsekvenser ved eventuell leteboring/produksjon i LoVeSe.

Inge J. Winther
Pensjonert offshorearbeider
Gravdal

Hva vil vi ha ?

Arbeiderpartiets programkomitè har gjort jobben sin, og er kommet med et programforslag som skal opp til behandling på deres landsmøte. Det «friskeste» forslaget deres i så måte er å åpne for konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II, det vil nok skape debatt så det plystrer.
Nor jeg undrer meg på når det gjelder dette er på hvilket grunnlag de kan finne på å gjøre noe slikt, norske myndigheter, med Ap i spissen, har jo igangsatt et arbeid beregnet til ca 30 millioner kroner for å utrede hvordan Lofoten og Vesterålen skal klare seg i fremtiden, uten petroleumsvirksomhet .
Dette arbeidet er beregnet å ta tre år, også har «Petrodisiplene» i Ap ikke tid til å vente til denne jobben er gjort før de krever en konsekvensutredning etter Petroleumsloven, som har kun ett mål, nemlig å åpne for petroleumsvirksomhet. Samtidig kom «Forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten», som tar for seg ALLE ytre påvirkninger i havet, fra overfiske av bestander til en eventuell petroleumsvirksomhet. Et objektivt, nøytralt og uavhengig dokument som virkelig inneholder den kunnskapen man trenger for å kunne ta en avgjørelse i denne saken. Hva er så grunnen til at programkomitèen til Ap går til dette skritt ?
Jeg skal ikke svare på det, men det virker som om petroleumslobbyistene har nådd frem til et parti som ut i verden slår seg på brystet med «Alle skal med» og at de er et parti som setter menneskeverdet i fokus. Jaggu sa jeg smør, de går på over lik for å få viljen gjennom.
Når det gjelder «Alle skal med», så gjelder det visst ikke fiskerne, som tross alt er de som i første rekke vil bli berørt av en petroleumsvirksomhet. Jeg er ikke redd for forurensing, i min naive sjel innbiller jeg meg at norske regler og lover i denne sammenheng er såpass restriktive at det er tatt høyde for det verst tenkelige. Det jeg ser for meg, etter å ha pratet med fiskere som har over 40 års erfaring fra Nordsjøen, noe politikere sentralt ikke gjør, de lytter i alle fall ikke, er at vi/fiskerne vil bli fortrengt fra områder som er benyttet gjennom generasjoner, bare for å tilfredstille en næring som kun har livets rett et par sekunder av jordens levealder.
Jeg er ikke overbevist om at det vil bli tatt hensyn til fiskerinæringa, det er det forresten ikke gjort i utgangspunktet med tanke på at Ap’s programkomitè kommer med et slikt forslag, og da kan man tenke seg til fortsettelsen. Hva skal samfunnene i Lofoten, Vesterålen og Senja gjøre hvis fiskerne blir fortrengt fra områder de tradisjonelt har brukt gjennom generasjoner ?
Har «Petrodisiplene» en beredskapsplan ?
Det foregår jo et fiske gjennom hele året i disse områdene av stedbundne fiskere, som har sin årsinntekt her, samtidig som de er med på å skape arbeidsplasser til små fiskevær som ikke har så mange alternativer, og som heller ikke er egnet som oljebaser. Og kompensasjon til fiskerne for at de ikke skal gå på havet, og være i veien for «Gullkalven» monner heller ikke, mannskapene og fiskebrukene er like «fattige» etter at en slik kompensasjon er utbetalt. Kompensasjon er jo forresten det beste/sterkeste beviset på at denne «sameksistensen» som mange snakker om KUN er et ord på papir, og ellers ikke verd papiret det er skrevet på !
Det snakkes om at petroleumsvirksomhet utenfor her vil gi så mange arbeidsplasser. Jeg har spurt flere ganger om hvilke arbeidsplasser, og det eneste svaret man får er: Se til Sandnessjøen, Harstad,Hammerfest og Møre !
Ja, det har jeg gjort og registrerer at det er bygget opp baser, som ikke genererer de arbeidsplassene som det er snakk om her .
For øvrig er jo disse basene allerede bygget opp, og kan brukes ved en eventuell oppstart utenfor her.
Og det er allerede flere hundre mennesker i Lofoten,Vesterålen og Senja som allerede arbeider i petroleumsbasert virksomhet, og det uten at det er åpnet en kvadratcentimeter i Nordland VII og Troms II !
Mitt inntrykk er at de som vil jobbe i petroleumsbasert virksomhet gjør det, og vil fortsette å gjøre det uavhengig av om områdene utenfor her blir åpnet. Vi har ingen arbeidsledighet heller å snakke om, slik det var for eksempel noe lengre sørpå. Er det forresten mange fra Hammerfest-området som jobber på Melkøya. Det er vel i all hovedsak pendlere fra andre deler av Norge ?
Har en mistanke om at de som står som arbeidssøkende hos NAV fra Lofoten, Vesterålen og Senja vil fortsette å gjøre det også i fremtiden, da jobb i petroleumsbasert virksomhet ikke er noe for dem, da ville de søkt seg til slike jobber allerede.
Jeg undres også på om det ikke virker noe selvmotsigende for fiskere som er samfunnsengasjerte, og er med i politikk, både lokalt og på fylkesplan, og stadig bli møtt med slike utspill fra «deres eget parti», som går for både strukturering i sjarkflåten og åpning av områdene utenfor her for petroleumsindustrien ?
Men det får de svare for selv når valgkampen begynner.
Jeg kan heller ikke se at et argument om å bygge opp «oljefondet» kan ha relevans til denne saken, da det virker som hovedhensikten med det fondet er at de eneste som skal tjene på det er finansakrobater, som jobber som aksjemeglere og hva det måtte være. Norge som nasjon er i alle fall ikke den store vinneren der !

Annonse