Viser arkivet for januar, 2012

"Spektakulær" riggbrann i Nigeria

Se sak på NRK.no

Hva tror dere? Ville vi kalt dette spektakulært om denne sto på Ekofisk?

Spennende ordbruk, synes jeg.

Om jeg har et poeng? Ikke annet enn at dette er en moderne rigg, eid og styrt av moderne og oppdaterte selskaper. Slike vi liker å tro at har full kontroll på sikkerheten i Norske farvann også altså. Både Chevron og KS surrer rundt i Nordsjøen også såvidt jeg vet.

Ran på høylys dag - igjen.

Statoil har nylig gjort et nytt funn utenfor Finnmarkskysten. Mange næringslivsledere og store deler av den politiske ledelsen i nord tror man kan presse oljeselskapene og forventer en økonomisk vår nordaførr med oppblomstring av lokalt næringsliv. Men Statoil skal ikke ilandføre noe som helst sier de. Selskapet skal laste oljen ombord i tankerne fra bøyer ute i havet og frakte den ut av landsdelen, og kanskje legger de igjen noen smuler til oss slik at vi holder sånn passelig kjeft mens vi blir ranet på høylys dag igjen. For det er ikke første gang og det blir helt sikkert ikke siste gang så lenge naiviteten råder i nord.

Les mer…