Viser arkivet for stikkord i

Ringvirkninger ved olje- og gassutvinning

Motstandere av oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen, hevder det vil bli manglende ringvirkninger i Nord-Norge ved en åpning av havområdene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2.

Det finnes, til tross for liten aktivitet på nordnorsk sokkel, allerede flere miljøer innen petroleumsrelatert virksomhet i landsdelen. I Harstad finnes en klynge bestående av StatoilHydro, Det norske oljeselskap, Bergen Group, Grenland Arctic (snart Momek Engineering), Oljedirektoratet og Kunnskapsparken Nord for å nevne noen. I Tromsø finnes blant annet Universitetet i Tromsø, Discover Petroleum og Acona. I Alta finnes North Energy, og i Hammerfest finnes det selvsagt flere forskjellige bedrifter i tillegg til StatoilHydro.

Fokuserer man på det geografiske området vi diskuterer, nemlig Lofoten og Vesterålen, finner vi Norlense på Fiskebøl som fikk 5,1 millioner kroner fra Forskningsrådets program ”Petromaks” for å utvikle teknologi innen oljelenser. Man har altså allerede regionale ringvirkninger i dette distriktet før noe som helst olje er funnet. Miljøet på Fiskebøl er også et bevis på at med ideer og pågangsmot, kan man få det til også i distriktene.

I tilfellet Grenland Arctic/Momek Engineering så vi nettopp noe så sjeldent som et oppkjøp gjort av en nordnorsk industribedrift. Momek Group fra Mo i Rana kjøper seg inn og overtar 70 prosent av aksjene i industrigiganten Grenland Group sin Nord-Norge-satsning, Grenland Arctic. Man har dermed fått et nordnorsk konsern som tilbyr både ingeniørtjenester og produksjonstjenester rettet mot olje- og gassindustrien.

Sannheten, i motsetning til det mange hevder, er at det absolutt finnes noe å bygge videre på. Ingen kan påstå at det ikke finnes kunnskap i nord, og mer vil det bli i fremtiden. Ved sivilingeniørstudiet i geofag og petroleumsteknologi på NTNU i Trondheim, er en merkbar stor del av studentene fra Nord-Norge. Også ellers på universitetet hører man nordlendinger i alle kroker og kriker. Vi skal heller ikke glemme Høgskolen i Narvik, som bidrar til å utdanne ungdom med teknisk kompetanse som vil bli etterspurt ved en økning i oljeaktivitet i Nord-Norge. Det er en stor tilvekst av kompetanse innen petroleum og generell ingeniørvitenskap blant ungdom med røtter i nord.

Petroliumstilsynets dom

Oljenæringen lærer ikke.

Hvis oljenæringen hadde lært av egne og andres feil, kunne flere hendelser og ulykker vært unngått. Dette mener petroliumstilsynet.

Tilsynet oppsummerte fjordårets virksomheter på en pressekonferanse i dag.

Petroliumstilsynet viser til at det på under ett år har skjedd tre hendelser som førte til oljeutslipp til havs.