Viser arkivet for stikkord leteboring

Leteboring?

Frk. Torkelsen må trives her oppe i Lofoten, mens hun løpeer skoene av seg her oppe til stadighet? Hva er hennes hensikter med et stadig besøk her oppe?
Ingen må forsøke på å innbille meg at at det er en fremtidig utvikling av disse to regionene som er hensikten.
Hun forsøker å innbille folket at om det ikke blir oljeleting og senere utvinning, så skal LOVE alikevel utvikle seg positivt.
Det som kommer til å skje, er at de personer, menn som kvinner, som har interesse for å utdanne seg innen denne sektoren og likeså teknologien innen fornybar miljøvenlig strømproduksjon vil forlate områdene, å flytte dit det skjer.
Hva skal så LOVE satse på for å se fremtiden i møte, med økning av folketallet?
Frk. Torkelsen slipper å ha dette problemet. For når hun har gjestet området med sine predikener, så reiser hun tilbake til urbane strøk slik som de fleste også kommer til å gjøre,når de ser at regionene svinner henn i armod.
LOVE kommer ikke til å kunne opprettholde en standard eller utvikle seg slik at det vil tilføre eller beholde en bærekraftig befolkning. Turisme og fiskeri vil resultere i at det noen få steder vil kunne bli fristende fortsette å bo.
Innen fiskeri vil vi oppleve en nedbygging, slik at det om en tid vil bare være kansje to til tre steder i Lofoten som vil kunne beholde folk til å mota fangst.
Det samme i Vesterålen. Vesterålen står seg kansje best i så måte, da de har en nermere tilgang til fisken. Men der vil også fraflyttning bli problemet.
Er det ønskelig at regionene skal fungere i fremtiden som et museum? At fremmede skal komme hit opp for å se på disse underlige skapningene som vil klamre seg til et håp som aldri blir noe av?
Nei frøken. Reis heim, det er jo der du trives best blant det urbane samfunn, der alt er lett tilgjengelig. Du kommer helt sikkert ikke til å ha noe noe problem ennå på en stund. Ikke før at det melder seg problem om at nå må vi begynne å innføre alle oljeproduktene, og skjære ned på både velferd, samfertsel og industri. Hun snakker om vinnmøller til havs. Hun vet jo ikke hva hun snakker om, ellers så har hun ikke fulgt med i det som rører seg blant folket. Det er store protester mot vinnmøller både til havs og på land. Jeg har ikke sett eller hørt om steder som velvillig ønsker disse plasert som grupper, hverken på land eller til sjøss. Nå må du slutte å villede godtroende folk her oppe. Fortell sannheten. Det er mitt råd. Ellers bør du reise tilbake til der gullet gror som potatis, som de sa om de som emigrerte til USA i gamle dager.
Men mange av dem kom skuffet tilbake, eller måtte lide en kummerlig tilværelse.

Bytt bort olje, få tog igjen

Forslag: bytt oljeboring utenfor Lofoten mot høyhastighetstog til Nord-Norge.

Miljøpolitiske hestehandler skjer innimellom, som regel med miljøet som tapende part.
Flere partier (og kirker..:) har allerede sagt et tydelig nei til leting og mulig utvinning av olje utenfor Lofoten og Vesterålen. Og noen sier ja. De fleste tviler seg til et standpunkt, eller har problemer med å bestemme seg. Det er ikke en enkel beslutning.

Jeg er tviler. Slekta bor der, og Vesterålen er etter mitt syn det vakreste sted på jord, med det reneste vannet, vakreste naturen, hyggeligste menneskene osv. Jeg ønsker ikke at noe av dette skal skitnes til eller ødelegges (enten vi snakker lokalt om miljø, eller globalt sett om klima). Samtidig unner jeg dem bedre økonomi, vekst, industriell utvikling, kunnskapsarbeidsplasser å reise hjem til etter å ha endt utdanning..ja i det hele tatt alt godt.

Det er veldig mange usikkerhetsmomenter å forholde seg til. Og skulle alt gå på skinner for oljeindustrien der ute, så er det fortsatt etisk tvilsomt å satse milliarder på fortsatt fossil fremtid, mens fornybarsatsingen er i startgropa (skjer en del bra her i Trondheim altså, men kanskje ikke nok..).

Så tilbake til forslaget mitt:
Legg noen flere egg i kurven og koble sammen noen tanker:

Hvis det skal gis et JA til oljeindustrien der oppe i Nord, så gi det med noen forbehold. Sørg for å legge et politisk press som gjør det umulig å gi et Ja til oljen ute å samtidig gi et Ja til høyhastighetstog.

Skal man først koble mulige miljørisiki til landsdelen så bør man ha samvittighet til å gi noe tilbake. Mitt forslag er å gi høyhastighetsbane ihvertfall til Tromsø.
(Skal vi vente på regjeringens prioriteringer så vil det alltid være oppgraderinger sørpå fordi det er så mange folk der, og da blir det aldri noe igjen til jernbanen i Nord-Norge)

Ingen påstår det vil være et kommersielt gullegg å bygge høyhastighetsbane nordover. Men fra den dagen det tar tre timer med tog mellom Trondheim og Bodø, så kan vi skrinlegge flyrutene mellom de to byene. Og blir det utbygging av oljevirksomhet der oppe, så vil det bli et sterkt behov for oppgradering av infrastruktur både der oppe og transportårer dit.

Og høyhastighetstog til Tromsø (gjerne enda lenger) vil få så utrolig mange positive ringvirkninger at jeg for min del er komfortabel med å la oljeindustrien betale for dem. Kall det gjerne avlat. Så lenge den totale effekten blir bedre for klimaet er det greit.

Enten nei til utbygging i Nord, eller et Ja med forbehold om oljeindustriens (via oljeinntekter eller direkte) investeringer i høyhastighetsbane så langt nord som de har tenkt seg. Såpass bør vi klare, for klimaets del.