Viser arkivet for stikkord luftkanoner

Seismikk er hard belastning for livet i havet!

Jeg har erfaring fra seismikk “3D/4D Dyphav-seismikk med tauede seismikk-kabler”
i perioden 1998 til 2008.

Jeg ser at OD, oljedirektoratet, legger opp til seismikk på kontinentalsokkelen
sørvest for Andøya, og det er meget beklagelig, i og med at det kommer sammen med hvalenes “sommerbeite” og torske-larvenes utvikling, larver kan ikke rømme og befinner seg ganske grunt i sjøen, i de samme lag som den seismiske “lydkilden” dvs luft-kanonene.

Disse kanonene befinner seg ca 6 til 12 meter under havoverflaten, og lades opp
med et luft-trykk på 2000psi (pound per square inch) ca 160 Kg per
kvaderatcentimeter, altså 160 tusen kilogram per kvaderatmeter, dvs 4
full-lastet vogntog per kvaderatmeter for å illustrere noe. Lydkildens volum er ca 4 tusen kubikktommer, 4000 * 16.5 kubikkcentimeter = 66 tusen kubikkcentimeter, slagvolumet i ca 33 to-liters bilmotorer tilsammen på.Denne energien utløses iløpet av et til to mikrosekunder, luftbobla utvider seg
og for så å kollapse, noe som lager et smell akkurat som om hendene klapper i
sammen, bare mye kraftigere. I vann vil effekten være større enn i luft på grunn av at vannet ikke kan komprimeres, sikkerhetssone for eventuelle dykkere er vanligvis 5 Nautiske mil, ca 9 Km ved samtidige operasjoner i samme område på dypt vann. Lydkilden er sammensatt av
små og større “enkeltkanoner” som et “luftorgel” for å skape en “skarp” og repeterbar signatur over hele frekvensområdet, alle organismer med ører vil bli “døve” for kortere eller lengre tid, svømmeblærer til fisk vil kunne bli varig skadet, andre organskader på lever og gjeller og hjerne og hjerte ville kunne forventes.

Seismikk-avfyring er sammenlignet med detonasjon av sprengstoff, men jeg husker
ikke hvor mange gram dynamitt en “detonasjon” av den seismiske kilden, men
det kan lett beregnes av de med rett kompetanse. Hva skjer med fisk når man bruker sprengstoff som fiskemetode?!.

Den seismiske kilden avfyres hver 25 meter eller 37.5 meter, seismikkbåten tauer to like kilder, som avfyres annethver for å tillate nok tid til opplading av den passive kilden, ombord i skipet jobber flere store kompressorer for å komprimere nok luft til skytingen.

Seismikk er så til de grader miljøbetenkelig i oppvekstområder for fisk, krepsdyr, skjell og plankton. Plankton er forgjengellig or erstattelig på kort sikt, men særlig krepsdyr og skjell med liten eller ingen rømmingsevne er veldig utsatt sammen med fiskelarver av alle slag.

Alle seismikk selskap tilbyr en såkalt “mykstart”, der kildevolumet gradvis blir
økt en viss tid før fullt kildevolum oppnåes, men det har bare
begrenset effekt på å “skremme” vekk fisk, og utføres mest for at seismikkselskapet skal vise at de “bryr seg om miljøet”, fisk har ikke lett for orientere seg hvilken retning det er “best” å rømme, og kan bli skremt ut av sitt naturlige habitat og dermed bli underernært over lengre tid. Fisk følger vanligvis føden sin.

Vann er ikke kompresibelt og lydeffekten vil treffe med stor styrke, kun
begrenset av effekt per areal, noe som vil gi svekkelse med økt avstand fra
kilde, i forhold til arealet av en kule med økende radius.

Tilby noen av folka som er pådrivere for seismikken å ligge neddykket nær luftkanonene når de avfyres med fullt trykk og volum og se hvilken avstand de ønsker seg for å være konkrete, det vil gi “sikkerhets-sonen” for all sjødyr, alt innenfor må sees å være “tapt”.

Et seilingsmønster for et seismikk-skip er vanligvis i en avlang rundbane form bane som forskyver seg ca 300 meter sideveis for hver runde, avhengig av dekningskravene som klienten stiller. Kabler som er 6Km lange og 600 meter i spredning, vil gi et seismisk “fotavtrykk” som er 3Km langt og 300 meter bredt. Kablene er fylt med kerosene(parafin) og inne i kablene ligger det mange mikrofoner som skal fange opp lyden av det akutiske signalet som reflekteres fra lag nedover i geologien under havbunnen. Dersom det er to lag med ulik akustisk impedanse så vil det bli en refleksjon, f.eks olje/sand/skifer.

OD har leid inn til dels utdatert teknologi som
vil gi et relativt dårlig resusltat for letevirksomheten i forhold til det beste tilgjengelige per i dag, og som igjen fordrer flere
seismiske kampanjer for å oppnå gode nok kart for framtidige leteboringer.
Dagens beste anvendte teknologi består av “enkelt-punkt-sensorer”,“styrbare
kabler”, “wide-azimuth” og “presisjonskilder”. En mer oppdatert teknologi vil gi
seismiske kart av en helt annen kvalitet enn den teknologien OD velger å bruke utenfor i sommer (2009).

Jeg skal ikke markedsføre noen spesiell teknologi men anbefaler heller helt forbud mot “seismikk skyting” i de aktuelle områdene på denne tiden av året. Seismikk er ikke en engangsforeteelse, på aktive felt vil det bli samlet inn seismikk en eller flere ganger årlig, fordi det er kun seismikk som kan detektere hvordan væskene flyter og fordeler seg under aktiv produksjon på et olje/gass-felt.

Det er bedre å verne om fauna som forhåpentligvis vil gi bærekraftig avkastning i flere 10 tusen år som kommer enn en “overflødig” kortvarig olje/gass-boom som varer et fåtall 10 år og utløser mer CO2 og Metan i atmosfæren.

Nå må både Norge og Noreg satse på fornybar energi og effektiv bruk av den anvendte lagrede hydrokarbonbasert energien, vi har ikke noe tid å miste.

Vi kan i morgen den dag for eksempel innføre gratis kollektivtransport i hele Norge og Noreg dersom viljen til miljøbesparelser er oppriktig i vårt nasjonale styre og stell, og kanskje få kuttet personbiltrafikken med 50% eller mer, hvor mye olje/gass/CO2 vil det spare? Er det ikke verdt å prøve og se hva som vil skje i et storskala prøveprosjekt? Blir det ikke suksess kan vi bare gå tilbake til dagens løsning.

Min påstand er at vi vil slippe opp for Luft å puste i før vi slipper opp for Olje og Gass og Penger til det vi ikke trenger!