Viser arkivet for stikkord mo

Ringvirkninger ved olje- og gassutvinning

Motstandere av oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen, hevder det vil bli manglende ringvirkninger i Nord-Norge ved en åpning av havområdene Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2.

Det finnes, til tross for liten aktivitet på nordnorsk sokkel, allerede flere miljøer innen petroleumsrelatert virksomhet i landsdelen. I Harstad finnes en klynge bestående av StatoilHydro, Det norske oljeselskap, Bergen Group, Grenland Arctic (snart Momek Engineering), Oljedirektoratet og Kunnskapsparken Nord for å nevne noen. I Tromsø finnes blant annet Universitetet i Tromsø, Discover Petroleum og Acona. I Alta finnes North Energy, og i Hammerfest finnes det selvsagt flere forskjellige bedrifter i tillegg til StatoilHydro.

Fokuserer man på det geografiske området vi diskuterer, nemlig Lofoten og Vesterålen, finner vi Norlense på Fiskebøl som fikk 5,1 millioner kroner fra Forskningsrådets program ”Petromaks” for å utvikle teknologi innen oljelenser. Man har altså allerede regionale ringvirkninger i dette distriktet før noe som helst olje er funnet. Miljøet på Fiskebøl er også et bevis på at med ideer og pågangsmot, kan man få det til også i distriktene.

I tilfellet Grenland Arctic/Momek Engineering så vi nettopp noe så sjeldent som et oppkjøp gjort av en nordnorsk industribedrift. Momek Group fra Mo i Rana kjøper seg inn og overtar 70 prosent av aksjene i industrigiganten Grenland Group sin Nord-Norge-satsning, Grenland Arctic. Man har dermed fått et nordnorsk konsern som tilbyr både ingeniørtjenester og produksjonstjenester rettet mot olje- og gassindustrien.

Sannheten, i motsetning til det mange hevder, er at det absolutt finnes noe å bygge videre på. Ingen kan påstå at det ikke finnes kunnskap i nord, og mer vil det bli i fremtiden. Ved sivilingeniørstudiet i geofag og petroleumsteknologi på NTNU i Trondheim, er en merkbar stor del av studentene fra Nord-Norge. Også ellers på universitetet hører man nordlendinger i alle kroker og kriker. Vi skal heller ikke glemme Høgskolen i Narvik, som bidrar til å utdanne ungdom med teknisk kompetanse som vil bli etterspurt ved en økning i oljeaktivitet i Nord-Norge. Det er en stor tilvekst av kompetanse innen petroleum og generell ingeniørvitenskap blant ungdom med røtter i nord.