Viser arkivet for stikkord ringvirkninger

Useriøst av Statoilsjefen

Statoilsjefen Helge Lund har vært på frierferd i Vesterålen. Her opptrer konsernsjefen som politisk aktør og prøver å ”kjøpe” seg goodwill lokalt og sentralt med lovnader som ikke har forankring i den virkelige verden, dessverre.

Agenda og Nordlandsforskning la fram en ringvirkningsanalyse i forbindelse med framleggelsen av oppdatert faktagrunnlag til Forvaltningsplanen Lofoten .- Barentshavet i vår. Den analyserte mulige ringvirkninger av ulike feltutbygginger i havområdene utenfor LoVeSe med basis i Oljedirektoratets ressursgrunnlagsdata fra 2007. Den viste at det kunne skapes ca 4000-6000 arbeidsplasser i hele landsdelen ved en full utbygging av i dag kjente mulige forekomster. I Lofoten og Vesterålen var anslaget ca. 200 varige arbeidsplasser i hver region, mens det i en utbyggingsfase kunne bli langt flere. Hva er det som har skjedd siden mai og fram til i dag, som gjør at Statoils anslag nå er 2000 varige lokale arbeidsplasser? Det eneste vi har fått bekreftet er et lavere estimat på olje- og gassreserver enn mange håpet på tidligere. Er Asplan og Nordlandsforsknings ringvirkningsanalyse en faglig skivebom eller er Statoils ”industrielle skisse” et useriøst propagandaskrift? Jeg mener bestemt det siste. Legg også merke til formuleringene ”skal vurdere” som går igjen. I praksis betyr det ikke ilandføring, bare en regneøvelse.

”Det kan være farlig å sykle selv om man har på seg sykkelhjelm. De fleste av oss sykler for det”, sa Lund under dialogmøtet om oljeutvinning i nord hos Kystvakten på Sortland. Hvor frekk og useriøs går det an å bli i sin desperasjon etter å få tilgang til vår eventuelle fellesformue under havbunnen utenfor LoVeSe? For det første gjelder dette konsekvenser knyttet til et enkeltmenneske og som i stor grad kan kontrollere risikoen sin gjennom måten man opptrer på i trafikken. I oljesaken dreier det seg om hele økosystemer, flere hundre fiskere, og tusener på land i tillegg til mange bedrifters framtid og hundretusener av turisters opplevelser.

Statoilsjefen slår videre fast at han har liten tro på at ulykkesscenariene fra Mexicogulfen kan inntreffe på vår sokkel utenfor LoVeSe. Hva er dokumentasjonen for en slik påstand? Riktignok vet vi at oljeindustrien har brukt mye tid på å lage en troverdig fortelling etter Mexicogulfen som kommuniserer at det som skjedde der, kan ikke skje her. Men mange uavhengige fagfolk mener at det er mange gode grunner for at det samme kan skje her sjøl om sannsynligheten er liten. I Mexicogulfen var den jo også tilnærmet 0, i følge BP.

På noen få dager har vi nå registrert OLF-sjefen, OLF-ansatte og nå Statoilsjefen begi seg inn i en aggressiv agitasjon hvor alle midler er tillatt, mens fakta og kunnskapsbasert tilnærming for lengst er lagt på hylla. Mot dette står 4 av våre fremste forskningsmiljøer på natur- og miljøforvaltning sammen og dokumenterer at sårbarheten og naturverdiene i aktuelle havområder er så store at oljevirksomhet frarådes. Det er heldigvis lett å velge mellom seriøs, uavhengig forskning og useriøs propaganda fra oljeindustrien. La oss derfor kjempe for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.