Viser arkivet for stikkord risiko

Offshoreløsning for Goliat

Greit å se at faglige miljømyndigheter konkluderer med en offshoreløsning for Goliat. Dette vil samlet gi den laveste risiko for uhell og forurensning i området. I tillegg er dette den økonomisk og teknisk beste løsningen, i følge utbygger. Forskjell i energiforbruk er stor og til gunt for offshoreløsningen.

Samtidig er dette et klart signal til oljefantastene i LOVE. Det er mest sannsynlig at en eventuell oljeutbygging utafor LOVE vil ha samme løsning. Både risiko, energiforbruk, forurensningskonsekvenser ved uhell og økonomi taler for at offshoreløsninger blir valgt. Finnmark fylkeskommune, kystkommunene i Finnmark og LO i Nord-Norge har krevd ilandføring for å akseptere utbygging. Hvem hører på disse ropene? Ikke besluttende myndigheter i hvert fall!

Med dagens teknologi og en samlet miljøvurdering, så vil offshore være å foretrekke ved oljeutvinning og denne løsningen gir begrenset med lokale arbeidsplasser. Men risiko for uhell og konsekvensene av dette får vi midt i matfatet vårt!

Så langt har vi som ønsker et oljefritt Lofoten og Vesterålen fått mer rett enn oljeeventyrne. Ikke overraskende for oss, men jeg håper oljetilhengerne kan lære av dette og ikke bare ved å se på noen få gigantanlegg for gass.