Viser arkivet for stikkord rissiko

RISSIKO I NORD, VERDISKAPING I SØR?

Det er lett å forstå at mange er skeptisk til olje og gassleting, evnt produksjon utenfor Lofoten og Vesterålen. Her nord har sannelig heller ikke oljeselskaper og leverandørindustri gjort det lettere å overbevise tvilerne om at det vil bli solide ringvirkninger lokalt, dersom selskapene får slippe til. Miljøene i sør og på vestland ser ikke ut til å ha tatt inn over seg at også vi i nord vil ha arbeidsplaser på land som følge av aktivitet. Og, at det er de selv som må overbevise om at uttrykket “rissiko i nord, verdiskaping i sør” er et feilaktig inntrykk. Statoil legger svært lite igjen på Helgeland. Årlig ca kr. 25 mill av totale driftskostnader ved Norne feltet på 1000 mill, er for dårlig. Da den nye Statoil-Hydro besluttet å administrere region nord fra Trønderlag og ikke Harstad, forstår jeg igjen godt de mange som følte og føler dette som en provokasjon. Myndighetene har heller ikke gjort særlig mye for å presentere fordelene ved økt aktivitet i nord. Få myndighetsaktiviteter ifm oljesektoren er flyttet eller planlegges å bli flyttet nordover. Og rent underlig er det at en rød-grønn regjering, som i allefall snakker mye om miljø gjør så utrolig lite på utbygging/utvikling av oljevern og beredskap.
Men, det er viktig at norsk oljeindustri får utvikle seg. Norsk oljeproduksjon er falt med en tredjedel sammenlignet med årtusenskiftets produksjonstall. Mulighetene for økt og stor aktivitet ligger i nord. Enorme muligheter og investeringer kan om å år komme på Helgelandskysten. Vi må gripe disse mulighetene, og ikke minst; vi må her nord legge langt flere premisser for utviklingen selv. Jeg har foreslått at det (gjerne i regi av Landsdelsutvalget) opprettes et Nord Norsk Energiråd. Som bør bestå av landsdelens toppolitikere, energiselskaper, de største kraftkrevende bedrifter og oljeselskaper. For å etablere et nettverk, og for å bidra til at premissene for utvilkingen legges i nord, og ikke bare i Oslo og Stavangerregionen.
Jeg mener også vi må ha et høyt tempo i leting og kartlegging. Ikke minst fordi våre Europeiske venner for fremtiden skal slippe å måtte henvende seg til kun et salgsland. Nemlig Russland. Vi bør tenke nøye over om det tjener Norge, at Europa i større og større grad havner i Russlands “energilomme.” Jeg mener dette vil skade Europa, og det vil skade Norge.

Utviklingen i nord handler om opinionskampen. Her må selskapene og Regjeringen på banen. De må ta initiativ og fortelle nordleningen om hva man vil få igjen i tillegg til rissiko. Denne jobben haster det å komme i gang med.

Ivar Kristiansen (H)
Stortingsrepresentant