Viser arkivet for stikkord skepsis

Gro Brækken snubler videre

Mange av oss husker vel Gro Brækkens tiltredelsesintervju som leder av Oljeindustriens Landsforening (OLF), hvor hun argumenterte for at fortsatt høg norsk oljevirksomhet var til beste for barna i den tredje verden. Overraskende vinkling og spesielt siden hun kom fra toppstillingen i Redd Barna. På årskonferansen til OLF nylig beskyldte hun østlendinger for å være ”nasjonalromantiske bremseklosser.” Videre hevdet hun at den norske oljedebatten preges av følelser, skepsis og frykt.

Dette er altså fremste talspersonen for en oljeindustri som mener de sjøl alltid formidler objektiv informasjon og fakta, og som beskylder de fleste motstandere for ikke ha en kunnskapsbasert tilnærming. Skurrer det ikke litt her med tanke på utsagnene ovenfor?

Jeg er glad for at mitt samfunnsengasjement er basert på følelser, skepsis og frykt i tillegg til kunnskap. Det er et godt tegn på at man er et levende menneske. At vi som bor i Lofoten, Vesterålen og Senja har sterke og positive følelser knyttet til der vi bor, må ubetinget være en fordel for oss sjøl, regionene og storsamfunnet. Det å ha en skeptisk holdning til ”inntrengere” som tar seg til rette, der andre har hatt hevd i århundrer, med en virksomhet hvor risikoen er betydelig og verstescenariene katastrofale, er vel en ganske sunn og naturlig holdning etter min mening. At mange som har sitt levebrød av lokale naturressurser, og er helt avhengige av en ren natur og bærekraftige fornybare ressurser, frykter for sin framtid er også en rimelig reaksjon. Det gjør jo også folk i oljeindustrien hvis de ikke får ture fram som de siste 10 årene med et aktivitetsnivå langt over det politiske anbefalte i tidligere oljemeldinger.

Det er nok dessverre Gro Brækken og oljetilhengerne som framstår som mekaniske individer uten følelser, skepsis og frykt , som er avvikere i forhold til normale mennesker her. Dette til tross for at katastrofen i Mexicogulften, har vist hele verden at det helt usannsynlige kan skje, og at konsekvensene er mye større enn noen har antatt. Dette skjer altså i et havområde som har større tetthet på oljeselskaper og aktivitet enn noe annet sted i verden og med lengst erfaring med slik virksomhet. Foreløpige erfaringer viser også at dette kunne like godt ha hendt på norsk sokkel. Altså det motsatte av det som oljeindustrien hevdet like etter ulykken i Mexico var et faktum.