Olje- og gassutvinning utenfor Lofoten? Kjør debatt!

Nye bilder

Troms SP's skuespill i Harstad 30.08.2011.

Mens FN’s klimapanel nylig har kommet med en ny og alarmerende rapport er mediene fulle av meninger tilknyttet den pågående personstriden i Senterpartiet og hvilket veivalg partiet skal ha inn i framtida. Skal man satse på olje eller skal framtida være grønn? Mens vi venter på at SP skal løse sine problemer internt er det betimelig å referere til en hendelse to og et halvt år tilbake i tid. På kaia i Harstad ble det gjort en urframførelse på det jeg kaller for et enakters skuespill regissert og iscenesatt for den nye Olje og Energiministeren – Ola Borten Moe.

Ministeren hadde på forhånd vært ute i lokale media og bedt om innspill fra fiskerinæringen. Undertegnede var med på innspillsmøte både i Harstad og på Stokmarknes for å få presentert Andøy Fiskarlags nye rapport «Konsekvenser av seismikk» for politikere og ministeren og gi erfaringsbaserte innspill til ministeren. Men da jeg etter møtet i Harstad forsøkte å få ministeren i tale hadde han ikke tid fordi «det skulle skje noe nede på kaia», som han sa.

Lofoten som nasjonalsymbol

Olje, klima, mljø og Lofoten er etterhvert blitt en viktig fellesnevner i viktige spørsmål og verdivalg for nasjonen vår, noe som også gjenspeiler seg i de pågående regjeringsforhandlinger.

Etter sigende er dette spørsmålet et av de viktigste sakene som må avklares ifbm forhandlingene om ny borgerlig regjering. Forleden fikk jeg besøk på kontoret mitt av Tysklands største Tv kanal og intervjuet om denne saken. Dette forteller meg at temaet også er svært interessant internasjonalt.

Den norske modellen.

*I verdens rikeste land skulle man kanskje tro at våre forsknings – og utdanningsinstitusjoner rangerte i toppen på verdensbasis, men slik er det altså ikke. Vårt største universitet ligger på omtrent hundre-og-noen-og-syttiende-plass mens universitesledelse og politikere river seg i håret og ikke forstår bæra av hvorfor det er slik. De siste ukene kan ha gitt noen av svarene på det. Les mer…

SPE Northern Norway & Petro Arctic Petroleumsseminar, Harstad 17 september

SPE Northern Norway og Petro Arctic inviterer til Petroleumsseminar i tre deler på Høgskolen i Harstad og på Thon Hotel Harstad/Hoelstuen tirsdag 17 september. Her vil du få muligheten til å bli kjent med “gamle” og “nye” selskaper i regionen før SPE-foredraget senere samme dag.

Seminaret er gratis, men vi ønsker at du melder deg på. Hvis du vil delta på middag på Hoelstuen, koster det 100 kroner.

Petro 2013

Oljekonferansen du ikke må gå glipp av!

Tiden er inne!

  • Veien mot nord
  • Hvem skal vi stemme på? Politisk debatt
  • Fundamentene for fremtidig vekst
  • Skråblikk

Workshop i Kabelvåg

Hva mener du?

Vi er forskere fra Bergen som organiserer en workshop i Kabelvåg i neste uke. Vi ønsker å høre hva folk i Lofoten mener om oljeutbygging i Lofoten-området, for eller i mot: Hvilke hensyn veier mest og hvorfor?

Offisiell video fra SPE Workshop in Arctic Norway

20-21 mars ble det arrangert en workshop om økt oljeutvinning med 85 deltakere fra inn- og utland i Harstad. Se videoen her.

LoVe Petros paneldebatt på Sortland 16.04.2013

Stemningen under LoVe Petros årsmøte på Sortland 16.04.2013 ble nok ikke som forventet takket være at mange motstandere av olje i LoVeSe viste sine ansikter og ikke minst sine stemmer. FrP’s Siv Jensen fikk muligens en anelse om at det likevel kanskje ikke er særlig stor entusiasme i lokalbefolkningen for olje på fiskefeltene. Les mer…

Møte i Society of Petroleum Engineers i Harstad

Society of Petroleum Engineers (SPE) Northern Norway er en faglig og sosial forening for ansatte i oljebransjen og andre interesserte. SPE er en verdensomspennende organisasjon med 104 000+ medlemmer.

Vi arrangerer jevnlig sosiale og faglige møter der alle interesserte er velkomne. Neste arrangement er 4. mars på Thon Hotel i Harstad, der SPE Distinguished Lecturer Tor Austad (Universitetet i Stavanger) besøker Harstad for å gi oss følgende foredrag: “Smart Water” Flooding in Carbonates and Sandstones.

Flakstadordfører legger ned olje-veto (Lofotposten)

- Jeg føler jeg har nok kunnskap til å si nei til konsekvensutredning og oljevirksomhet. Selv om miljøfaren ved virksomheten er liten, er det andre forhold som taler mot. Det vil bli omtrent umulig å få sameksistens mellom fiskeri og olje på den smale sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen, sier ordfører i Flakstad, Stein Iversen, i Lofotposten 19. februar.

Konsekvensutredning i Lofoten

Her om dagen gjorde parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, – det kjent at et flertall i programkomiteen, som snart skal levere et forslag til partiprogram for neste stortingsperiode, går inn for å utrede oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Trykksverta var på langt nær tørr, før helvete i alskens media startet.

Hva vil vi ha ?

Arbeiderpartiets programkomitè har gjort jobben sin, og er kommet med et programforslag som skal opp til behandling på deres landsmøte. Det «friskeste» forslaget deres i så måte er å åpne for konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II, det vil nok skape debatt så det plystrer.

Nor jeg undrer meg på når det gjelder dette er på hvilket grunnlag de kan finne på å gjøre noe slikt, norske myndigheter, med Ap i spissen, har jo igangsatt et arbeid beregnet til ca 30 millioner kroner for å utrede hvordan Lofoten og Vesterålen skal klare seg i fremtiden, uten petroleumsvirksomhet .

SPE Workshop om IOR i Harstad 20-21 mars 2013

Society of Petroleum Engineers (SPE) Northern Norway Section arrangerer vårt første workshop om IOR (Improved Oil Recovery) i Harstad 20.-21. mars 2013. Blant bekreftede foredragsholdere er Bente Nyland, Oljedirektør i Oljedirektoratet, samt eksperter fra blant annet Statoil, Shell, UiS, UiB og Weatherford.

For mer info og påmelding, les mer her: www.speworkshop.no

Om J. P. Barlindhaugs rollespill på kysten.

Den siste tiden har industriherren J. P. Barlindhaug gjort nye innspill for å få olje på fiskefeltene i nord. Han sitter som styreformann i North Energy, oljemyggen som fremstiller seg selv som «the good guys» bare fordi de er tuftet på privatiserte kraftlagpenger fra Nord-Norge. Men han har mye grums på samvittigheten.
Les mer…

"Spektakulær" riggbrann i Nigeria

Ran på høylys dag - igjen.

Statoil har nylig gjort et nytt funn utenfor Finnmarkskysten. Mange næringslivsledere og store deler av den politiske ledelsen i nord tror man kan presse oljeselskapene og forventer en økonomisk vår nordaførr med oppblomstring av lokalt næringsliv. Men Statoil skal ikke ilandføre noe som helst sier de. Selskapet skal laste oljen ombord i tankerne fra bøyer ute i havet og frakte den ut av landsdelen, og kanskje legger de igjen noen smuler til oss slik at vi holder sånn passelig kjeft mens vi blir ranet på høylys dag igjen. For det er ikke første gang og det blir helt sikkert ikke siste gang så lenge naiviteten råder i nord.

Les mer…

Lovnader ?

Hva skal man gi for alle lovnader om utviklede sikre systemer som petroleumsindustrien og “petrodisiplene” kommer med i flere uttalelser når dette er realiteten ?
For egen del blir jeg mer og mer skeptisk til hele gjengen !

Verdiskapning og oljen vår.

Maja Morling, 4 vara til Frp i Vågan hadde et innlegg med denne overskriften i Lofotposten 21. november der hun avsluttet med at hun gjerne ville høre hvordan man ser for seg utviklingen i Lofoten når det gjelder økt fraflytting og verdiskapning uten petroleumsvirksomhet utenfor her.

Jeg skal prøve å svare samtidig som jeg vil komme med innspill til hennes argumenter for en slik virksomhet.

Medaljens bakside

Den erfarne nordsjøfiskeren Karl N. Meløysund skriver i dette innlegget om hvordan 40 års oljevirksomhet i Nordsjøen har ført til giftige og farlige utslipp av radioaktivt avfall:

Det er med stor interesse jeg leser i Fiskeribladet Fiskaren at søkelyset nå rettes mot de tidligere tilslørte fakta om oljeindustrien’s førti års virksomhet i Nordsjøen. Jeg har selv erfart hvordan fakta både forties og sensureres av oljeindustriens medhjelpere.

Jaha ?

Så skjedde det noe som enkelte har prøvd å overbevise meg om ikke kunne skje !

Er ikke overrasket over at slikt kan skje. Det som er noe underlig er at våre kjære “Petrodisipler” ALDRI viser til slike hendelser, uansett størrelse.

Lofoten bør gå for verdensarvstatus

Miljøvernminister Erik Solheim har igjen vært i Lofoten og diskutert mulighetene for å søke om verdensarvstatus. Det er å håpe at kommunene i Lofoten griper denne muligheten, og tar opp igjen søkeprosessen, slik at forslag til søknad kan diskuteres blant innbyggere, arbeids- og næringsliv før endelig behandling i kommunestyrene

Fremtidsvisjoner og realiteter ?

Er det dette som er det vi skal regne for realiteter i forbindelse med fremtidig petroleumsvirksomhet i nord-områdene ?
Da gir ikke jeg mye for de lovnader som er kommet til nå fra petroleumsnæringen og de drømmene “petrodisiplene” sitter med, samt prøver å overbevise meg om er realiteter !

Tom Tobiassen må gå øyeblikkelig.

Uttalelse fra Andøy Fiskarlag 21.02.2011.

Andøy Fiskarlag har siden 2007 arbeidet intensivt for å sikre Nordland Fylkes Fiskarlags medlemmer sine interesser i forbindelse med planlagte oljevirksomheter på de kystnære fiskefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er en jobb som sekretariatet i NFF og lederen i NFF i utgangspunktet skulle gjøre for oss. Lederen har istedet sådd tvil om årsmøtevedtak om olje og uttalt seg slik at våre industrielle motstandere har fått vann på mølla og kan framstille det som om at NFF er på gli, og at «sameksistens» mellom fiskeri og olje er mulig utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Denne uholdbare situasjonen har vedvart de 3 siste årene og er stikk i strid med årsmøtevedtak av 2008, 2009 og 2010.

Oljefeltet

Følges av 251 medlemmer.
  • Oljefeltet er et nasjonalt debatt- og informasjonsforum om olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen
  • Vær oppmerksom på at innlegg og kommentarer også kan komme på trykk i Lofotposten. Mer om sonen
Origo Oljefeltet er en sone på Origo. Les mer
Annonse